Blanketter auktorisationsansökan

Blanketter för ansökan om STIB-auktorisation

För att ansöka om STIB-auktorisation ska vissa kriterier vara uppfyllda, dessa beskrivs i detalj i skriften Kriterier för STIB-auktorisation.

Följande blanketter ska bifogas ansökan. En redigerbar pdf öppnas i ett nytt fönster.

Blankett A: Tjänstemän

Blankett B: Ställningsbyggare

Blankett C: Företagsuppgifter uthyrare

Blankett D: Referensobjekt, referenslista

Blankett E: Ansökningsblankett STIB-auktorisation