Branschanpassat regelpaket - Ställningsarbete

Här har vi sammanställt de lagar och föreskrifter som du som ställningsentreprenör kan komma i kontakt med, listan är inte uttömmande men omfattar de vanligast förekommande. I sammanställningen hittar du även några informativa broschyrer samt SPs arbetsrapport nya typfall för rörkopplade ställningar.

Standarderna som vi redovisar får inte länkas publikt, dessa kan abonneras eller köpas genom Swedish Standards Institute. För dig som är medlem ingår abonnemang på samtliga i ditt medlemskap, för tillgång till dessa kontakta kansliet.

Nedanstående standarder är kostnadsfritt tillgängliga för medlemsföretag via SIS e-nav och inloggning beställs genom STIBs kansli.

  • SS-EN 338:2009 "Träkonstruktioner-Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser"
  • SS-EN 1004:2005 Temporära konstruktioner - Rullställningar - Material, dimensioner, dimensionerande laster och säkerhetskrav
  • SS-EN 12810-1:2004 Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 1: Produktkrav
  • SS-EN 12810-2:2004 Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 2: Dimensioneringsmetoder
  • SS-EN 12811-1:2004 Temporära konstruktioner-Del 1: Ställningar - Krav och utförande
  • SS-EN 12811-4:2013 Temporära konstruktioner-Del 4: Skyddstak för ställningar - Krav och utformning
  • SS-EN 13374:2013 Temporära konstruktioner-Temporära skyddsräckessystem - Produktkrav och provningsmetoder
  • SS-EN 16508:2015 Temporära konstruktioner - Väderskydd - Krav och utförande