Om STIB

Ställningsentreprenörerna är den rikstäckande branschorganisationen för ställningsentreprenörer i Sverige. Föreningen grundades 1986 och har 135 medlemsföretag fördelade över hela landet.

Gemensamt för medlemsföretagen, är att de kontinuerligt och till väsentliga delar har sin huvudsakliga verksamhet bestående i montering av ställningsbyggnad. Du kan läsa mer och söka medlemsföretag under rubriken Medlemmar.

Föreningens verksamhet och mål

STIBs ändamål är att ta tillvara medlemmarnas intresse samt att främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn. STIB ska verka för att medlemmarna tillhandahålls information och kunskap så att de på ett kvalitativt sätt tillhandahåller säkra ställningar och arbetsplatser på alla nivåer. 

Detta sker bl a genom att:

  • Skapa förutsättningar för företagen och dess anställda att kunna utvecklas så att de kan bedriva verksamheten under ekonomiskt trygga förhållanden.
  • Utveckla system för internkontroll och kvalitetssäkring.
  • Samarbeta med myndigheter och organisationer såsom Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöinspektionen, Arbetstagarorganisationer och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, för att påverka och medverka till att regler och föreskrifter blir enkla och lättillgängliga för brukarna.
  • Bedriva utbildning för ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare i bl a teknik, ergonomi och ekonomi för att öka kunskapen och medvetenheten om betydelsen av en god arbetsmiljö samt de risker som alltid finns.
  • Samarbeta med leverantörer och tillverkare för att kunna påverka produktutvecklingen.
  • Medverka i standardiseringsarbetet för byggnadsställningar i Europa och Sverige.
  • Marknadsföring av STIB och dess medlemsföretag.

Auktorisation

STIB har infört en Auktorisation för sina medlemsföretag där man skapar trygghet för beställaren genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Du kan läsa mer och söka Auktoriserade medlemmar under rubriken Auktorisation.

Ställnings-Aktuellt

Två gånger om året ger vi ut medlemstidningen Ställnings-Aktuellt, förutom att den distribueras till samtliga medlemsföretag går den även ut till myndigheter och arbetstagarorganisationer mm.

Tidningen innehåller den senaste informationen om vad som hänt, vad som är på gång i branschen, och artiklar om projekt, medlemsföretag och ställningsbyggaren. Du kan ta del av tidningen under rubriken läs vår tidning.