Valnämnd

Valnämnd utses av föreningsstämman och utgörs av två ledamöter och en suppleant.

Vid 2017 års stämma invaldes enligt följande:

Ledamöter:

Robert Kalsås
Br. Birgersson Bygg AB

Håkan Jansson
Gästriklands Byggnadsställningar AB

Suppleant:

Kjell Sundlin
Libergs Sweden AB