Utbildningar

I STIBs utbildningsprogram finns kurser för ställningsbyggare, arbetsledare, företagsledare, beställare, komvuxelever och övriga yrkesarbetare.

Den som leder och den som utför arbete med ställningar ska ha lämplig utbildning för detta, enligt AFS 2013:4. Ställningsbyggare ska söka sin utbildning under rubriken Lärlingsutbildningar. Andra yrkesgrupper som berörs av reglerna söker sina kurser under rubriken Komvux och övriga yrkesarbetare.

Lärlingsutbildningar

För att få ett yrkesbevis måste en ställningsbyggarlärling varva teoretiska kurser med praktik (se Lärlingens väg till
yrkesbevis). STIB erbjuder alla lärlingskurser.

Lärlingens väg till Yrkesbevis

Vid respektive kurs finns ansökningsformulär. Lärlingutbildningarna är:

 1. Yrkesdel 1

  Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på Allmän utbildning om ställningar och är till för dig som bygger eller leder ställningsbygge som är upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) och helt följer en generell monteringsinstruktion.

  Kursinnehåll och anmälningsblankett till Yrkesdel 1.

 2. Gemensamma Grunder Alla

  Gemensamma Grunder Alla ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få ett yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN.

  Kursinnehåll och anmälningsblankett till Gemesamma Grunder Alla.

 3. Gemensamma Grunder Hus

  Gemensamma Grunder Hus är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, som krävs för ett yrkesbevis. Den följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen skall du först ha blivit godkänd i Gemensamma Grunder Alla.

  Kursinnehåll och anmälningsblankett till Gemensamma Grunder Hus.

 4. Yrkesdel 2 och 3

  Kursen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på Särskild utbildning om ställningar och är till för dig som bygger eller leder ställningsbygge som är högre än nio meter och/eller avviker från en generell monteringsinstruktion.

  Kursinnehåll och anmälningsblankett till Yrkesdel 2 och 3.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Den som leder och den som utför arbete med väderskydd skall ha fått lämplig utbildning för detta arbete. I AFS 2013:4 föreskrivs en tilläggsutbildning om väderskydd.

STIB har utarbetat en tilläggsutbildning om väderskydd som motsvarar Arbetsmiljöverkets krav. Kursens längd är 32 timmar och genomförs i sin helhet med handledarledda studier.

Kursinnehåll, kursdatum och anmälningsblankett hittar du under rubriken Ställningsbyggarkurs tilläggsutbildning väderskydd.

Arbetsledarkurs

STIBs arbetsledarkurs vänder sig i första hand till medlemsföretagens arbetsledare, men lämpar sig även för ställningsbyggare med arbetsuppgifter som ledande montör.

Kursinnehåll, kursdatum och anmälningsblankett hittar du under rubriken Arbetsledarkurs.

Företagsledarkurs

STIBs företagsledarkurser vänder sig i första hand till medlemsföretagens VD, företagsledare, ekonomichefer, platschefer eller motsvarande, men lämpar sig även för arbetsledare som fortsättning på arbetsledarkursen.

Kursen indelas i två steg där varje steg omfattar 40 timmar.

Steg 1

 • Företaget i fokus/Omvärldsanalys
 • Företagsekonomi
 • Entreprenadjuridik
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Ledarskapsrollen

Steg 2

 • Uppdatering företagsledarkurs Steg 1
 • Projektekonomi/Kalkylering
 • Verksamhetsledningssystem, STIBs modell

För mer information och beställning av denna kurs kontakta kansliet på 072-329 48 02 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kurs beställning, mottagning och kontroll ställning

En ställning skall kontrolleras innan den tas i bruk, den skall fortlöpande kontrolleras under användningstiden. I AFS 2013:4 55 och 61 §§ kan du läsa mer angående kontroll av ställning.

STIBs kurs beställning, mottagning och kontroll ställning vänder sig till beställare av ställningar och till den som skall utföra mottagningskontroll av ställningar.

Kursen omfattar 4 timmar med följande innehåll:

 • Bestämmelser
 • Ställningstyper
 • Upphandling ställningsentreprenader
 • Arbetsplatsens förberedelse
 • Säkerhet vid byggnation av ställningar och väderskydd
 • Kontroll, övertagande och användning
 • Dokumentation
 • Planering

För mer information och beställning av denna kurs kontakta kansliet på 072-329 48 02 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..