Särskild utbildning om ställningar

Kursen är till för komvuxelever och övriga yrkesarbetare
(yrken som inte har ställning som sin huvudsyssla), som bygger eller leder ställningar i sitt arbete. Den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på Särskild utbildning om ställningar. Godkänt resultat i kursen ger dig rätten att bygga eller leda ställningsbygge som är högre än nio meter och/eller avviker från en generell monteringsinstruktion.

För tillträde till kursen krävs genomförd Yrkesdel 1 (Allmän utbildning om ställningar).

Vid godkänt resultat utfärdas STIBs utbildningsbevis.

Utbildningsbevis Yrkesdel 2 och 3

Övriga yrkesarbetare är exempelvis målare, snickare, murare, plåtslagare och så vidare. Kursen är identisk med den i Lärlingsutbildningen, men leder inte till ett yrkesbevis som ställningsbyggare. Utan yrkesbevis som ställningsbyggare har du själv inte rätt att handleda en lärling.

Kursen är indelad i självstudier (Yrkesdel 2) som läses på STIBs utbildningsplattform och handledarledda studier (Yrkesdel 3). Yrkesdel 2 läses på distans och Yrkesdel 3 är förlagd till en kursort och är 40 timmar lång.

För att gå Yrkesdel 3 är det ett krav att Yrkesdel 2 först har blivit godkänd.

Ämnesområen som avhandlas i kursplanen är:

 • Ställningstyper
 • Säkra lyft
 • Yrkesräkning
 • Vindlaster och lastberäkningar
 • Materiallära
 • Förankring
 • Ritningsläsning
 • Ställningsföreskrifter
 • Materialhantering och underhåll
 • Planering kostnader
 • Arbetsmiljö – Säkerhet
 • Belastningsergonomi

Priser:

Kursavgiften är 10 995 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår inloggningsuppgifter till Yrkesdel 2 på Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform), kurslitteratur vid den lärarledda delen, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe.

Det är viktigt att du håller koll på utvecklingen när eleven läser på Ställningsakademin, för att hjälpa till om det behövs och för att utbildningen ska bli klar i tid, inför Yrkesdel 3. Det bästa är att be den anställda logga in ett par gånger, under arbetstid, så att du kan se utvecklingen.

Här är en film om hur den anställda loggar in på Ställningsakademin.

Anmälan är bindande och görs senast fem veckor före den lärarledda delen har sin kursstart.

Innan du skickar in anmälan måste eleven godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

OBS! Rätt e-postadresser måste anges i anmälan för att skapa fungerande konton! Viktigt om e-postadresserna:

 • De måste vara rättstavade
 • En individuell e-postadress för varje person
 • Kursdeltagarnas e-postadresser måste vara deras egna

Kommande utbildningstillfällen

 • Vecka 42 2018

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Kristianstad

 • Vecka 44 2018

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Mölndal

 • Vecka 45 2018

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sollentuna

 • Vecka 47 2018

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Norsborg