Gemensamma Grunder Alla

Gemensamma Grunder Alla ger grundläggande byggkunskaper, vilket krävs för att kunna få ett yrkesbevis. Kursen är den första av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, och följer de kunskapsmål som fastställts av BYN.

Kurserna Gemensamma Grunder Alla och Gemensamma Grunder Hus bidrar till att skapa en förståelse för byggbranschen i stort, vilket leder till en säkrare arbetsplats och en ökad kvalitetsmedvetenhet.

Kursen innehåller:

  • Byggprocessen
  • Byggbranschen
  • Hälsa och säkerhet
  • Maskiner och verktyg
  • Byggmaterialkunskap
  • Byggkunskap
  • Matematik
  • Bygghandlingar

Kursen Gemensamma Grunder Alla läses på fritiden och ger eleven rätt att tillgodoräkna sig 100 timmar i sin e-bok.

Priser:

Kursavgiften är 850 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår inloggningsuppgifter till Gemesamma Grunder Alla på Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform).

Det är viktigt att du håller koll på elevens utveckling, för att hjälpa till om det behövs och för att utbildningen ska bli klar i tid. Det bästa är att be den anställda logga in ett par gånger, under arbetstid, så att du kan se utvecklingen.

Här är en film om hur den anställda loggar in på Ställningsakademin.

Anmälan är bindande. OBS! Rätt epostadresser måste anges i anmälan för att skapa fungerande konton!