Gemensamma Grunder Hus

Gemensamma Grunder Hus är en fördjupning i byggandets processer. Kursen är den andra av två obligatoriska Gemensamma-Grunder-kurser, som krävs för ett yrkesbevis. Den följer de kunskapsmål som fastställts av BYN. För att gå kursen skall du först ha blivit godkänd i Gemensamma Grunder Alla.

Kurserna Gemensamma Grunder Alla och Gemensamma Grunder Hus bidrar till att skapa en förståelse för byggbranschen i stort, vilket leder till en säkrare arbetsplats och en ökad kvalitetsmedvetenhet.

Kursen innehåller:

  • Arkitektur
  • Ritningsläsning
  • Byggkunskap
  • Yrkesberäkningar
  • Materialhantering
  • Hälsa och säkerhet

Kursen Gemensamma Grunder Hus läses på fritiden och ger eleven rätt att tillgodoräkna sig 100 timmar i sin e-bok.

Priser:

Kursavgiften är 850 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår inloggningsuppgifter till Gemesamma Grunder Alla på Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform).

Det är viktigt att du håller koll på elevens utveckling, för att hjälpa till om det behövs och för att utbildningen ska bli klar i tid. Det bästa är att be den anställda logga in ett par gånger, under arbetstid, så att du kan se utvecklingen.

Här är en film om hur den anställda loggar in på Ställningsakademin.

Anmälan är bindande. OBS! Rätt epostadresser måste anges i anmälan för att skapa fungerande konton!