Yrkesdel 1

Kursen är till för dig som är ställningsbyggare eller leder ställningsbygge, och den uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på
Allmän utbildning om ställningar. Den ger dig rätt att bygga eller leda ställningsbygge som är upp till nio meter (fyra bomlagshöjder) och helt följer en generell monteringsinstruktion. Yrkesdel 1 är den första kursen i Lärlingsutbildningen och måste göras senas sex månader från arbetets start.

Vid godkänt resultat utfärdas STIBs utbildningsbevis.

Utbildningsbevis Yrkesdel 1

Kursen läses på distans på Ställningsakademin, STIBs utbildningsplattform. Om kursen läses på fritiden får eleven tillgodräkna sig 30 timmar i sin e-bok

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Ställningstyper
 • Ställningskunskap
 • Ställningsföreskrifter
 • Säkra lyft (kursen måste kompletteras med dokumenterad praktik för att gälla lastkopplare)
 • Monteringsinstruktioner
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Maskiner och verktyg
 • Förankring och provdragning

I kursavgiften ingår inloggningsuppgifter till Yrkesdel 1 på Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform).

Det är viktigt att du håller koll på utvecklingen när eleven läser på Ställningsakademin, för att hjälpa till om det behövs och för att utbildningen ska bli klar i tid. Det bästa är att be den anställda logga in ett par gånger, under arbetstid, så att du kan se utvecklingen.

Här är en film om hur den anställda loggar in på Ställningsakademin.

Priser:

Kursavgiften är 850 kr/deltagare exkl. moms.

OBS! Rätt e-postadresser måste anges i anmälan för att skapa fungerande konton! Viktigt om e-postadresserna:

 • De måste vara rättstavade
 • En individuell e-postadress för varje person
 • Kursdeltagarnas e-postadresser måste vara deras egna

Anmälan är bindande.