Ställningsbyggarkurs Tilläggsutbildning om väderskydd

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd där Arbetsmiljöverkets krav är Tilläggsutbildning om väderskydd.

Observera att för denna tilläggsutbildning krävs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund, och utbildningsbevis ska uppvisas vid kurstillfället.

Den som genomgått STIBs tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller STIBs utbildningsbevis.

Innan du skickar in anmälan måste eleven godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

Kursens längd är 32 timmar.

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Regler för väderskydd
 • Principer för uppförande
 • Väderskyddstyper
 • Kombinationer väderskydd och ställning
 • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
 • Arbetsmiljö – Säkerhet

Priser:

Kursavgiften är 6 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som är anställd i medlemsföretag, för kursdeltagare som ej är anställd i medlemsföretag är avgiften 8 000 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe.

Anmälan till kursen kan göras genom att använda nedanstående formulär eller kontakta kansliet på 0456-33 30 95.

Anmälan till kansliet senast 4 veckor innan kursstart.

Anmälan är bindande.

Anmälan till Ställningsbyggarkurs Tilläggsutbildning om väderskydd

Anmälande företag
Du måste ange ett företagsnamn.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange en referens eller ett projektnummer.
Du måste ange en leveransadress.
Du måste ange en referens.
Du måste ange ett telefonnummer.
Korrekt E-postadress måste anges för att starta ett fungerande konto.
Kursdeltagare
Du måste ange namnet på kursdeltagaren.
Du måste ange ett giltigt personnr enligt formetet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
Korrekt E-postadress måste anges för att starta ett fungerande konto.
Du måste ange önskad kursvecka.

Kommande utbildningstillfällen

 • Vecka 43 2018

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Mölndal

 • Vecka 46 2018

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sollentuna