Höstmötet i Edinburgh 2018

telefonkiosk lindaHöstmötet 2018 var i Edinburgh i Skottland. I mindre grupper diskuterade man osund konkurrens, ergonomi och andra aktuella frågor för branschen.

Ett mycket uppskattat studiebesök ordnades i Glasgow i en träningshall för ställningsbyggare.

Närmare 90 deltagare hade tagit sig till Edinburgh för att vara med på årets höstmöte.

säckpipa danielStaden är otroligt vacker – speciellt för den som gillar den gråvita skalan.

bookshops linda

Husen var gamla och byggda i sten och avsaknaden av färg var nästan total. Medlemmarna kunde snabbt konstatera att det vore inte mödan värt att bedriva putsverksamhet i Skottland.

Genomgång av revidering ABSE 2002

Arbetet med affärsdokumentet som ska ersätta ABSE 2002, Ställning 18, ser ut att snart vara klart. Då kommer det att marknadsföras hårt av både Sveriges Byggindustrier och STIB. Under mötet gick man igenom några av de väsentligaste ändringarna.

Beställaren har skyldighet att redovisa vilket material som ställningen ska fästas i. Förutsatt att ställningsentreprenören har redovisat vilka krafter som ställningen kan påföra. För att säkerställa att konstruktionen håller har ställningsentreprenören skyldighet att provdra minst tio procent av fästena.

Flera medlemmar menade att det är viktigare att redovisa en metod för infästning och provdra den istället för att provdra en viss procent. På ett stort bygge kan det finnas tusentals fästen och då kan det blir ett stort och onödigt arbete att provdra en viss procent, så länge förutsättningarna för varje fäste är liknande. Håkan Carlsson, kanslichef för STIB, sa att arbetet fortfarande inte var helt klart och att han skulle framföra önskemålet.

Efter kontrollen och överlämningen av ställningen kommer det bli tydligt att beställaren övertar ansvaret i samband med övertagandet.

– Det är reglerat i föreskrifterna nu, men vi ville att det även skulle tydliggöras i affärsdokumentet, eftersom man inte riktigt förstår ansvaret i beställarledet, sa Håkan Carlsson.

När allt arbete är klart och ställningen är nerplockad kommer det att införas en gemensam slutkontroll. Då går man igenom om det har inträffat några skador och att allt har varit till belåtenhet. Det blir en trygghet för ställningsentreprenören att det inte kommer att dyka upp några överraskningar i framtiden.

Det är beställaren som ansvarar för lagningen av förankringshålen. Vissa gånger kan det vara lämpligt att det är ställningsentreprenören som gör lagningarna, men har ingenting avtalats är det beställarens uppgift.

Workshops 2017 - Fallskyddsutbildning och räddningsplan

Under förra årets workshop diskuterades flera frågor som man gick igenom nu. Ett av områdena var fallskydd. På initiativ av Rapid hyrställningar AB satt man samman en fallskyddskommitté som leds av STIB. Hittills har man träffats två gånger och alla medlemsföretag har bjudits in och ett par leverantörer har deltagit.

– Med input från medlemsföretagen har vi skissat på en endagsutbildning som är anpassad för ställningsbyggare. Utbildningen ska innehålla både teori och praktik. Egenkontroll av utrustningen, HLR och ABC, sa Mikael Ekman, vd på Fall Safe Nordic online AB.

Om olyckan är framme kommer man att behöva en räddningsplan och STIB håller på att ta fram en som kommer att finnas att köpa på kansliet eller ladda ner på hemsidan.

– Vi funderar på ett tvåsidigt dokument med bilder och lite text, ungefär som räddningsdokumentet i flygplan, berättade Håkan Carlsson.

En flitigt debatterad fråga är den om sanktionsavgifter. Många tycker att det borde läggas på personnivå, exempelvis när en individ har fått alla förutsättningar för att använda fallskydd men inte gör det ändå. Det här är någonting som inte kommer att gå att ändra i regelverken eftersom arbetsgivaransvaret är förankrat i Arbetsmiljölagen, men det kanske går att hitta en lösning med Byggnads. STIB håller på att föra dialogen med Byggnads.

grupparbete skottland daniel

Workshops 2018 - Osund konkurrens

Frågorna för årets workshops var osund konkurrens, utbildningar, ergonomi, höstmöten och hur man skapar större trivsel på arbetsplatsen.

Rolf Strindberg, vd på Plusmontage AB är STIBs representant i en referensgrupp mot osund konkurrens som BI driver. Han har intervjuat styrelsen om deras syn på osund konkurrens men vill även ha feedback från medlemsföretagen.

Grupperna var överens om att osund konkurrens kan leda till att seriösa företag slås ut eller tvingas nalla på sin egen säkerhet för att ha chans att vara med och tävla om jobben. Man tycker att mycket av ansvaret ligger på beställarna eftersom de har makten att välja vilken underentreprenör de använder sig av. Men kunskapen hos beställarna är ofta väldigt låg så att de har svårt att beställa precis vad de ska ha, vilket är ett stort problem.

– Vi har tagit fram en checklista för beställare vid upphandling av entreprenader som finns att ladda ner på vår hemsida. Vad de bör tänka på, från förfrågan till övertagande av ställningen, men även användandet av den. Det får ni gärna sprida till beställarna, sa Håkan Carlsson.

Ett annat sätt att motverka osund konkurrens är att utbilda kontrollanterna från Arbetsmiljöverket. För två år sedan anordnade STIB ett seminarium i Hallunda där närmare 60 inspektörer deltog och lärde sig mycket om vad som kan vara extra viktigt att kontrollera vid en inspektion. Tanken är att man ska upprepa det igen nästa år och då även bjuda in beställare.

Uppförandekod

Många tror att man kan höja kvaliteten bland ställningsentreprenörerna genom att skruva åt medlemskraven för att gå med i STIB. Man skulle kunna göra det utan att för den skull få upp det på auktorisationsnivå. Det har också pratats om att man ska införa en uppförandekod för STIBs medlemmar.

– Tanken med en uppförandekod har egentligen varit att det vore ett verktyg för föreningen att kunna utesluta de företag som inte följer den. Sen har vi någonting som heter klanderfri vandel, vilket betyder att personer som inte skött sig tidigare inte bara kan starta ett nytt företag och bli beviljade ett nytt medlemskap i STIB. Det är också ett effektivt verktyg, sa Håkan Carlsson.

Utbildning

Frågan om praktik på utbildningarna behövs rådde det delade meningar om. I Storbritannien har NSCA, som är motsvarigheten till STIB, skolor med ett program med praktik för ställningsbyggare. De flesta verkade tycka att det systemet var bra, men att utbildningen i Sverige är fullt tillräcklig för den typ av ställning vi har. I Storbritannien jobbar de huvudsakligen med rörkopplad ställning, vilket är svårare och kräver skickligare montörer. Vissa tyckte att leverantörerna borde stå för den praktiska delen.

– Var och en har ju sitt material man kör med och det är där man vill ha den praktiska biten, sa Alf Samuelsson, platschef på JUF byggnadsställningar AB.

Många menade att det finns ett stort behov av att utbilda fler ledare. Handledare och arbetsledare.

Personalfrågor

– Vi behöver utländsk arbetskraft för att täppa till rekryteringsbehovet, men vi behöver ledare som kan ta hand om arbetskraften, säger Robert Kalsås, platschef på Bröderna Birgersson Bygg AB.

För att skapa bättre ergonomi för ställningsbyggare fanns det många idéer. Friskvård inom företaget, lättare material, rotation i arbetet, ändra sina byggmetoder. Att man ska bli bättre på att ställa krav på att hjälpmedlen verkligen finns där, vilket är beställarnas skyldighet. Användandet av materialtransportörer, speciellt vid högre ställningar, så att man kommer ifrån för mycket repande.

Medlemmarna var rörande överens om att man behöver större delaktighet i helheten bland montörerna och speciellt de erfarna montörerna. Det är en av de effektivaste vägarna till en trevligare och roligare arbetsplats. Det får personalen att känna sig viktig och sedd och gör att de inte är lika benägna att sluta och byta firma. De behöver veta hur det går för företaget, både i stort och för just deras projekt.

– Även om någon inte är så intresserad så visar man att man har förtroende för dem, och bara den symboliska handlingen kan vara verkningsfull, sa Fredrik Mouton, depåchef i Uppsala för Plusmontage AB.

Kommande höstmöten former och innehåll

Formen på höstmötena var också något man diskuterade. De verkade som att de flesta tyckte att höstmötena skulle vara ungefär som de är nu, men att man kanske skulle ändra formen på årsmötena. Kanske att man skulle lägga till en dag och låta leverantörer hålla föredrag och göra lite mer som i Norge under Stillasdagene. Något som det står mer om längre bak i tidningen.

Men däremot ska STIB försöka ta reda på vad det beror på att många företag inte deltar på mötena. Sannolikt finns det en mängd olika anledningar, men först när man vet dem kan man börja fundera på vad man kan göra annorlunda.

Studiebesök - CISRS, Glasgow

På fredagen anordnades ett otroligt inspirerande besök på en av CISRS anläggningar i Glasgow. CISRS är ett utbildningsorgan som startade 1979 och drivs av NSCA, som är Storbritanniens motsvarighet till STIB. De har ett 30 träningshallar runt om i landet där man utbildar ställningsbyggare. De varvar praktik ute på företagen med att komma in till skolan och göra praktiska övningar och tester. Utbildningen tar minst 18 månader, men tiden varierar från person till person och oftast tar processen ca tre år.

studiebesök skottland daniel

I träningshallen får de bland annat bygga konstruktioner enligt en ritning på tid, och blir sen bedömda efter hur säkert det var, hur effektivt, hur många fel de gjorde och om de klarade sig inom tidsramen.

– De får fyra timmar på sig att bygga och riva det här tornet, enligt ritning. Ni skulle säkert göra det på en timme eller mindre, men ni får tänka på att de här killarna är ganska nya inom det här, sa Alastair O’May, platschef på CISRS i Glasgow.

studiebesök skottland hans

Många hade svårigheter med att uppfatta vad Alastair O’May sa och någon ur sällskapet utbrast att han lät som någon ur filmen Brave Hart, vilket verkade roa honom.

Det finns en rad olika nivåer man kan nå inom CISRS. Allt från att få bygga enklare konstruktioner till avancerade ställningar till att inspektera ställningar och till att bli övervakare av utbildningarna.

Föreläsning av David Mosley

I början delades besökarna in i två grupper som turades om att lyssna till en föreläsning av David Mosley, utbildningschef på CISRS, och att vandra runt i träningshallen. David Mosley jobbade 13 år som ställningsbyggare innan han började på branschföreningen.

– Jag var nog mest känd för att prata om ställningar och nu är jag anställd av NSCA och mitt jobb är att prata om ställningar, så nu är det officiellt, sa David Mosley, och ett skratt i hela rummet utbröt.

studiebesök skottland hans 2

Rundtur

Rundturen inleddes vid en rör- och kopplingsställning och deltagarna tyckte att den såg fruktansvärd ut och trovärdigheten för utbildningen stod inte på topp just då. Men det visade sig vara ett skräckexempel som avsiktligen innehöll i stort sett alla fel man kan tänka sig. Den fanns där för att eleverna skulle försöka upptäcka allt som var fel med den.

På det hela taget var det ett mycket bra studiebesök och utbildningen som CIRS har är en kvalitetsstämpel. Den visar att de ställningsbyggare som har genomgått deras utbildning har de grundläggande kunskaper som krävs.

Text: Daniel Pernikliski  Bild: Daniel Pernikliski, Hans Hermansson, Linda Strömberg