Kansliet informerar: Nu höjer branschen nivån

kansliet sammanfattarDe auktoriserade företagen blir stadigt fler till antalet och många av dem är nu inne på sin andra revision.

Inträdeskraven till STIB har reviderats och nu krävs medlemskap i Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier).

– Det gör det mycket smidigare för oss. Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) gör betydligt djupare analyser av företag som ansöker om medlemskap och det blir ett bra sätt för oss att hålla koll. Utesluts ett företag ur BI så utesluts det även ur STIB, säger Håkan Carlsson, kanslichef för STIB.

Auktorisation

Under en auktorisationsperiod revideras ett företag två gånger:

  • En av kontrollerna är mer omfattande och kräver tillexempel att man skickar in utbildningsstatus över alla anställda. De revisionerna sker vid ny-certifiering och om-certifiering, och både arbetsplatserna och kontoret kontrolleras.
  • Den andra revisionen, där de flesta företag befinner sig i dag, är bara på arbetsplatserna och koncentrerar sig alltså helt på produkten.  hakan arsstamma 2019

– Självklart kollar vi också på eventuella tidigare avvikelser kontra de handlingsplaner vi har fått in så att vi kan se att de verkligen har gjort verkan, säger Håkan Carlsson.

I dagsläget är 39 företag auktoriserade, ett under prövning och fem företag har nyligen ansökt. Om alla klarar sina revisioner innebär det att en tredjedel av STIBs medlemmar är auktoriserade.

Läs mer: STIB Auktorisation

Branschregionrådet

Branschregionrådet, som är en sammansättning av alla S-företag, har skapat fyra arbetsgrupper som ska koncentrera sig på att föra en dialog med organisationen Byggföretagen på ett effektivt sätt.

  • En grupp arbetar för ett modernare kollektivavtal för S-företagen.
  • Den andra gruppen, där STIB ingår, arbetar med attraktion, kompetensförsörjning, yrkesutbildning och BYN.
  • Den tredje gruppen arbetar med sund konkurrens.
  • Den fjärde med branschspecifika tillägg i stil med Ställning 19.

Samtal om säkra ställningar

Flera ställningsrelaterade olyckor inträffade i södra Sverige under vintern och våren 2019.

STIB fick i uppdrag att bjuda in medlemsföretag i regionen för att diskutera säkerhet kring ställningar, i samband med att byggruppen skulle ha möte i Malmö i april.

Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen) har skapat byggruppen som är ett forum för arbetsmiljöansvariga och KMA i de större byggföretagen i Skåne/Halland. I gruppen ingår även representanter från Byggnads. Gruppen består av cirka 25 personer som träffas två gånger per år för att diskutera arbetsmiljö och säkerhet. 

Viktigt med tidig kommunikation och att belysa användarens ansvar

Elva företag från STIB var närvarande, och en av de stora slutsatser som drogs var att dialogen mellan beställare och ställningsentreprenörer måste bli bättre och tydligare, redan i inköpsskedet.

– Ofta brister det i kommunikationen och ställningsentreprenören vet inte om vilka yrkesgrupper som kommer att använda ställningen. Det är vanligt att ställningen används till annat än vad ställningsentreprenören hade vetskap om när de planerade sin ställning, säger Håkan Carlsson.

Man pratade också om att användare inte ska ändra i ställningarna, framförallt för att det skapar olyckor, och att man måste ha bättre egenkontroller. Både hos beställaren och ställningsentreprenören.

Certifiering för kontroll av ställning

Håkan Carlsson säger att man kanske måste titta på en utbildning i hur man kontrollerar en ställning, som leder till ett certifikat. Utan certifikatet ska man inte få godkänna ställningar, för att säkerställa att vem som helst inte gör det.

Text: Daniel Pernikliski Bild: Peter Gustafsson