STIB - ackrediterad utbidningsanordnare ID06

Kompetensregistrator 2020Ställningsentreprenörerna, STIB, ingår nu som ackrediterad utbildningsanordnare och registrator för ID06 kompetensdatabas.

Ackrediteringen innebär att de som går yrkes- eller behörighetsutbildningar som anordas av STIB och Ställningsakademin har fått en utbildning som är godkänd för de arbetsplatser som är anslutna till ID06.

ID06 är både ett passersystem, kopplat till elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser, och ett system som registrerar vilka utbildningar och behörigheter personal på arbetsplatsen har. Genom ID06-systemet går det att kontrollera i realtid vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen.

STIB är ackrediterad kompetensregistrator för ID06

I ID06s Kompetensdatabas finns yrkesarbetares aktuella utbildningar och behörighetsgivande kurser registrerade. Detta är en trygghet för beställare att kunna hålla koll på att underentreprenörer använder personal med rätt behörighet för arbetena.

Som ackrediterad av ID06 har STIB genomgått en kontroll. Utbildningarna som STIB anordnar uppfyller aktuella lagkrav och branschöverenskommelser.

STIBs ackreditering innebär att den som genomfört en utbildning via STIB och Ställningsakademin kan få utbildningsbeviset registrerat i ID06 Kompetensdatabas.

Kompetensregistrator 2020

Genom STIBs utbildningsverksamhet får den anställde sin kompetens, utbildningsbevis och behörighet registrerad i ID06 kompetensdatabas. Då uppstår inga frågor och onödiga stopp i arbetet eftersom beställare och andra direkt kan se att de som är på arbetsplatsen uppfyller utbildnings- och behörighetskrav för det aktuella arbetet.

Utbildningar via STIB och Ställningsakademin

STIB är utbildningsanordnare av samtliga ställningsbyggarkurser från yrkesutbildning till arbetsmijöverketes krav-kurser och särskilda utbildningar för beställning, kontroll och säker användning av ställningar. Flera av dessa kurser vänder sig också till arbetsledare och andra yrkesgrupper som i sina arbeten kommer att vara med och montera och använda olika typer av ställningar. Läs mer: STIB Utbildningar

I egenskap av branschorganisation kan STIB tillse att utbildningarna som anordnas håller hög klass och alltid baseras på de senaste kunskaperna och aktuella krav från myndigheter och bransch.

Genom att tillgängliggöra utbildning och kursmaterial online via Ställningsakademin kan de flera utbikdningsmoment genomföras på distans och på tider som passar den enskilde. Länk: Ställningsakademin

För att säkerställa kunskaperna genomförs vissa kompletterande kursmoment fysiska kurser där deltagaran träffas och instrueras av erfaren handledare. Det innebär att de förberedande kunskaper som förvärvats via distansutbildningen kan utvecklas och verifieras innan utbildningsbeviset utfärdas. I STIBs kalender finns information om utbildningsorter och datum.

Kommande utbildningstillfällen på olika orter:

Särskild utbildning om ställningar

Tilläggsutbildning om väderskydd

Arbetsledarkurser

Observera att vissa fysiska kurser kräver förkunskaper, t ex en förberedande kurs på distans. Information finns under respektive kursbeskrivning men om du är osäker på jus dina förkunskaper och förutsöttningar att klra av en kurs kontakta STIBs kansli

STIB Auktorisation - en hållbar utveckling

stampeltryckUtbildning av STIBs medlemsföretag och deras anställda är dessutom en av grundstenarna för att kunna ansöka om kvalitetsstämpeln för ställningsbranschen: STIB Auktoristation

STIB utbildningsverksamhet för ställningsbranschen syftar på så sätt både till att kompetensutveckla de anställda och till för att stötta och uppdatera företagen kring aktuella förutsättningar och krav. Ett ett långsiktigt arbete som syftar till att kvalitetssäkra ställningsbyggandet samt stärka branschen, branschens varumärke genom ökad kompetens om såväl kunskpas- som attitydmässigt för ett säkert och seriöst bidrag till ett hållbart samhällsbyggande.

auktorisation stampel

Länkar och information:

STIBs Utbildningar

Ställningsakademin

STIB Auktoristation

ID06.se

ID06 Kompetensdatabas