Byggnadsställningar i säkerhetsparken

gron gubbeByggbranschens egen säkerhetspark, utanför Arlanda flygplats, invigdes i oktober i år. Äntligen finns det möjlighet för alla aktörer i byggbranschen att utbilda sig inom säkerhet. Ställningar har en central roll vid en av stationerna.

Förhoppningen med säkerhetsparken är att kunna ändra säkerhetskulturen på företag.

 

Tillsammans med Layher har STIB varit med och utformat den station där mycket kretsar kring ställningar. Verksamhetsutvecklingschef på Erlandsson Bygg AB har ansvarat för stationen. Hon är glad över att säkerhetsparken har blivit verklighet.

– Nu står det här, det är inte bara snack. Och så många aktörer har samarbetat och lagt konkurrensen åt sidan för att säkerheten är viktigast, säger Jenny.

På stationen visas både bra och dåliga exempel, och ställningarna har märkts ut med gröna glada gubbar, respektive röda arga. Bland annat visas vikten av rätt avstånd mellan ställning och vägg.

säkerhetspaken1

På den dåliga ställningen syns en docka som fastnat mellan vägg och bomlag. Ett scenario som är hämtat från verkligheten och tydligt visar hur det kan gå när avståndet är för långt.

Uppkomna diskussioner viktiga

Varje grupp leds genom stationen av en instruktör som följer ett manus. Instruktören har inte svaret på alla frågor som kan uppstå, för även om det finns poänger med att visa rätt och fel är de diskussioner som startas minst lika viktiga. Sen finns det heller inte ett rätt svar på alla frågor:

  • Vad hade man kunnat göra annorlunda för att undvika en olycka?
  • I vilka situationer skulle en olycka kunna inträffa?

Fallhöjden påverkar kraftigt

Vid slutet av stationen ligger en rad verktyg på tyngder för att illustrera deras vikt vid ett fall från höjd. Det kan vara svårt att föreställa sig att en tumstock som väger drygt 100 gram i handen, väger 13 kilo när den landar efter ett fall på nio meter. När man ser verktygen på tyngderna sjunker informationen verkligen in.

Fredrik är konstruktör på Layher och är den som har ritat ställningarna. Han är riktigt glad över att ha fått vara med och visa upp bra lösningar.

– Till exempel väderskyddet och alla förtjänster som kommer med det – ergonomiska och vädermässiga. Erlandsson Bygg var direkt vänligt inställda till att ha med det på stationen, säger han.

Byggnadsställningar, ergonomi, arbete vid väg, säkra schakt, buller med mera. Flera stationer står redan klara, men tanken är att parken ska växa organiskt i takt med att nya medlemmar och nya behov kommer till. För även om Sveriges byggindustrier har initierat projektet och är huvudman, så drivs parken som en fristående förening. De största byggföretagen och flera mindre är redan medlemmar.

säkerhetspaken2

Förhoppningen med säkerhetsparken är att kunna ändra säkerhetskulturen på företag, så att man inte gör saker av gammal vana därför att det gick bra förra gången.

– Det handlar ju inte bara om bra skyddsutrustning och risker, att vi jobbar med bra utbildning och annat. Många gånger kan vi konstatera att mycket handlar om attityder, beteenden, värderingar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD på Sveriges Byggindustrier, i samband med första spadtaget för byggbranschens nya säkerhetspark.

Text och bild: Daniel Pernikliski

 Läs mer: Säkerhet i praktiken

sakerhetsparken