Robotar kan axla slitgörat

robotisering 2018 1Framtiden är här. I Tyskland har man utvecklat världens första ställningsbyggande robot. Den ska skära ner på en tredjedel av arbetskostnaden och få ställningen byggd nästan dubbelt så snabbt som i dag.

Att som ställningsbyggare få koncentrera sig på det man är bra på, bygga ställning, är onekligen lockande. Och det är precis vad det här handlar om...

Roboten monterar naturligtvis inte själv, utan transporterar material åt dtällningsbyggarna. Genom en skena som monteras utanpå ställningen åker roboten med materialet vågrätt och lodrätt längs ställningen.

Det gör att ställningsbyggaren uppe på ställningen kan få sakerna framkörda till precis där de ska monteras.

Tid för att kånka material minskas

Utvecklarna av roboten berättar att normalt när man reser en ställning går mer än 80 procent av ställningsbyggarnas tid ut på att kånka material från en punkt till en annan. Det är den här tiden som man verkligen tjänar på att skära ner. Dels är det kostsamt och dels sliter det på kroppen att släpa tonvis av stål varje dag.

Roboten minskar också olycksrisken vid lyft

Vidare säger utvecklarna att roboten kan ”se” sin omgivning och planera sin resa till ställningsbyggarna som behöver materialet. Det här sker genom en ”vägfinnar-algoritm” som roboten använder sig av, och den kan förfinas efter hur ställningsbyggarna arbetar.

För montören på marken blir roboten till stor del som vilken materialhiss som helst. Den måste fortfarande lastas och materialet måste fortfarande transporteras fram till ställningen.

Minskade förslitningsskador

En självklar invändning mot roboten är att den äventyrar arbetstillfällen. Men det är bara delvis sant. Under högkonjunkturer när ställningsföretag ständigt ligger steget efter skulle det innebära att fler ställningar kan produceras utan att skära på personalen. Sen ska man inte glömma att roboten står för ett arbete som sliter mycket på en ställningsbyggares kropp, och den här typen av hjälpmedel skulle göra att ställningsbyggarna håller längre.

Ingenjörer från München står bakom

Grundarna av roboten (Kewazo) är sex ingenjörer, alla forna studenter på tekniska universitetet i München. Tillsammans besitter de kunskap inom mjuk-, hårdvara och ekonomi. De har lyckats samla in över tio miljoner i investeringar från olika håll. Enligt grundaren räknar företaget med att ha sålt robotar för ett värde av över 400 miljoner innan 2022.

Text: Daniel Pernikliski Bild: Kewazo