STIB Auktorisation

För att erhålla kvalitetsstämpeln STIB Auktorisation skall medlemsföretaget uppfylla ställda krav och kvalitetskriterier som kännetecknar en modern, seriös och kompetent aktör inom ställningsbranschen. Utbildning och verksamhetsledning är centralt inom STIB Auktorisation.

STIB-Auktorisation - en kvalitetsstämpel

Syftet med STIB-Auktorisationen är att säkerställa att ställningsföretagen och deras anställda har den kompetens och arbetar enligt de rutiner som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svenskt lagstiftning och aktuella branschregler samt med fokus på säkerhet, produktivitet och kvalitét.

STIB-Auktorisation skapar mervärde

STIB-Auktorisation skall genom erfoderlig kompetens och systematiserade rutiner skapa säkerhet, effektivitet, kvalitét och betryggande ekonomisk avkastning för såväl ställninsgföretaget som för beställaren.

Certifieringsprocessen för STIB-Auktorisation

Ansökan om auktorisation skickas in till STIBs auktorisationsnämnd för prövning. Erhållen STIB-Auktorisation har en giltighetsperioden på 2 kalenderår.

Under certifieringsprocessen och giltighetsperioden för STIB-Auktorisationen genomgår ställningsföretagen revisioner. Revisionerna genomförs av särskilt utbildade externa revisorer.

AuktorisationMER INFORMATION:

Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

I informationen Kriterier för STIB-Auktorisation kan du läsa mer om kriterierna, certifieringsprocessen samt om STIBs modell för verksamhetsledning.