Ansökningsblanketter för STIB-Auktorisation

För att ansöka om STIB-auktorisation ska vissa kriterier vara uppfyllda, dessa beskrivs i detalj i skriften Kriterier för STIB-auktorisation.

Nedanstående blanketter ska bifogas ansökan om STIB-Auktorisation. En redigeringsbar pdf öppnas i  nytt fönster.

Blankett A: Tjänstemän

Blankett B: Ställningsbyggare

Blankett C: Företagsuppgifter uthyrare

Blankett D: Referensobjekt, referenslista

Blankett E: Ansökningsblankett STIB-auktorisation

MER INFORMATION:

Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

auktorisation stampel stampeltryck