STIB´s auktorisationsnämnd

MER INFORMATION:

Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

STIBs auktorisationsnämnd ska i sin huvudsakliga sammansättning bestå av ledamöter från beställarledet, gärna med fördelningen mellan bygg- och industrisektorn.

STIB´s auktorisationsnämnd består av följande ledamöter:

Håkan Skotte, Skanska Sverige AB

Charles Lannerdahl, Skanska Sverige AB

Thomas Berglund, SCA Munksund AB

Jan Salkert, Svevia AB

auktorisation stampelHans Eriksson, Entreprenörföretagen

Lars Sandström, Murnings & Putsentreprenörerna

Jonny Änges, JM AB

Håkan Bengtsson, ABB AB

Anders Strömbäck, Ordförande STIB, Adjungerad

Håkan Carlsson, Kansliansvarig STIB, Adjungerad