STIB´s auktorisationsnämnd

STIBs auktorisationsnämnd ska i sin huvudsakliga sammansättning bestå av ledamöter från beställarledet, gärna med fördelningen mellan bygg- och industrisektorn.

STIB´s auktorisationsnämnd består av följande ledamöter:

Håkan Skotte, Skanska Sverige AB

Charles Lannerdahl, Skanska Sverige AB

Thomas Berglund, SCA Munksund AB

Hans Eriksson, Entreprenörföretagen

Lars Sandström, Branschorganisationen för Byggnadsberedning

Jonny Änges, JM AB

Anders Strömbäck, Ordförande STIB, Adjungerad

Håkan Carlsson, Kansliansvarig STIB, Adjungerad

MER INFORMATION:

Ökad kvalitet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

auktorisation stampel stampeltryck