Kunde inte hitta kategorin ×
Rapport riskobservation, tillbud eller olycka
Du måste ange ditt företag.
Du måste fylla i tid och plats för händelsen.
Du måste ange typ av rapport.
Du måste ange typ av händelse.
Du måste fylla i en kortfattad beskrivning av observation, händelsen och eventuell skada.
Du måste ange datum för händelsen på formen ÅÅÅÅ-MM-DD.
Du måste ange ditt namn.
Du måste ange ditt telefonnummer.
MOD_IR_IMAGES_ERROR
    Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.