Kunde inte hitta kategorin ×

Rapportera arbetsplatsbesök

Finns följande dokumentation på arbetsplatsen?

Utbildningsbevis ställningsbyggare

Avgränsning och skydd

Vilken skyddsutrustning används?

Vilket skydd mot fall används? AFS 2013:4 52 och 53 §§

Vilka åtgärder och hjälpmedel tillämpas för god ergonomi? AFS 2013:4 54 §

Underlag och placering, AFS 2013:4 51 §

Övrigt att notera

Bild- eller filfel.
    Du måste ange minst en e-postadress som rapporten ska skickas till.