Användarens ansvar för byggnadsställning

MER INFORMATION:

Ansvar för ställning (AV)

STIB-kurs: Mottagning och kontroll av ställning

Checklistor för beställare

Ansvaret för en byggnadsställning delas mellan den som byggt den och den som använder den t ex:

  • Ställningsentreprenören ska kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker.
  • Användaren ska kontrollera den innan användning samt regelbundet under tiden som arbete utförs från ställningen.

Användarens ansvar för ställningen och säkerheten är sammanfattningsvis att använda på det sätt den är avsedd för, att vårda den samt att utföra fortlöpande kontroll av ställningen under användningstiden.

Att beställa och kontrollera byggnadsställningar

STIB har tagit fram kursen Beställning, mottagning och kontroll ställning som ger kunskaper bestämmelser, ställningstyper, upphandling, arbetsplatsens förberedelser, säkerhet vid byggnation och användning av ställningar och väderskydd, kontroll, övertagande och användning, och dokumentation.

Kursen vänder sig framförallt till beställare av ställningar och de som på plats skall ansvara för mottagningskontroll av ställningar.