Ansvar för byggnadsställning

MER INFORMATION:

STIB-kurs: Mottagning och kontroll av ställning

Checklistor för beställare

Ansvaret för en byggnadsställning delas mellan den som byggt den och den som använder den t ex:

  • Ställningsentreprenören ska kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker.
  • Användaren ska också kontrollera den innan användning samt regelbundet under tiden som arbete utförs från ställningen.

Användaren av ställning är ansvarig för att vårda den under användningstiden.

Att beställa och kontrollera byggnadsställningar

STIB har tagit fram kursen Beställning, mottagning och kontroll ställning som ger kunskaper bestämmelser, ställningstyper, upphandling, arbetsplatsens förberedelser, säkerhet vid byggnation och användning av ställningar och väderskydd, kontroll, övertagande och användning, och dokumentation. Kursen vänder sig framförallt till beställare av ställningar och de som på plats skall ansvara för mottagningskontroll av ställningar.