Yrkes- och utbildningsbevis

Beställningslänkar:

Yrkesbevis: BYN 

Utbildningsbevis: STIB

För att kunna styrka din utbildningsnivå och behörighet för olika typer av arbeten inom ställningsbyggnad finns utbildnings respektive yrkesbevis.

Utbildningsbevis utfärdas av STIB för fristående behörighetskurser som STIB anordnar.

Yrkesbevis utfärdas av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och efter genomförd yrkesutbidning som inklusive både teoretiska och och praktiska kunskaper.

Information från 2016 om Kompetensbevis  Information om ansökan yrkesbevis 

Utbildningsbevis

yrkesbevisVad är utbildningsbevis och vem utfärdar det?

Utbildningsbevis är ett kort som visar att du via STIB genomgätt en behörighetsgivande kurs enligt Arbetsmiljöverkets krav:

När du är godkänd och klar med respektive utbildning få du om du ditt utbildningsbevis för den behörighet du uppnått.

Det är STIB som utfärdar utbildnigsbeviset.

Var beställer man nytt utbildningsbevis utfärdat av STIB?

Genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. kan du beställa nytt utbildningsbevis utfärdat av STIB. Tillsammans med beställningen ska du ange typ av utbilningsbevis, namn, personnummer och bifoga foto.

Kostnaden för ett nytt utbildningsbevis är 500 kr, i samband med din beställning meddelar vi hur du betalar in.

Yrkesbevis

Vad är yrkesbevis och vem utfördar det?

Yrkesbevis är ett bevis på att du klarat av lärlingsutbildningens alla steg och är färdig ställningsbyggare.

Yrkesbevis utfärdas av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd)

Vad krävs för ansöka om yrkesbevis som ställningsbyggare?

För att få yrkesbevis som ställninsgbyggare krävs genomförda teoretiska och praktiska moment:

  • Yrkesdel 1 (görs inom 6 månader för att få genomföra den praktiska momenten i utbildningen)
  • Yrkesdel 2 och 3
  • Gemensamma grunder alla
  • Gemensamma grunder hus
  • 4200 timmar dokumenterade i utbildningsboken

Läs mer: Lärlingsutbildningen

Var beställar man nytt BYN yrkesbevis?

För beställning av BYN yrkesbevis kontaktar man BYN

Kompetensbevis

Tidigare utfärdade STIB särskilda kompetensbevis inom ställningar - för den som hade genomfört utbildningen Särskild utbildning om ställningar samt arbetat 4200 timmar. För kompetensbevis behövdes alltså inte kurserna Gemensamma grunder alla och hus vilka idag ingår i yrkesutbildningen.

Kompetensbevis utfärdas inte längre och det går inte längre att byta ut kompetetsnbevis mot yrkesbevis För den innehar kompetensbevis sedan tidigare går det bra att fortsatta jobba i branschen som vanligt och även att vara handledare till lärlingar.

Kompetensbeviset tillkom för att man inom branschen då tyckte att kriterierna för yrkesbevis var undermåliga. Numera innebär istället yrkesbevis en bättre anpassning till kompetenskraven för att arbeta med ställningar. Därför utfärdas inte längre kompetensbevisen.