Beställa och använda ställningar

Stöd till beställare och användare av ställningar:

Checklista för beställare av ställningar och väderskyddstak

Specifikation anbudsförfrågan ställningsentreprenad (bilaga till förfrågningsunderlag)

Checklista dokumentation vid mottagning av ställning-väderskydd

Checklista fortlöpande kontroll ställning-väderskydd

STIB-kurs: Mottagning och kontroll av ställning

Att beställa ställningar

Vid beställning av ställningar är det viktigt att anbudsförfrågan och beställningsbekräftelser är tydligt specificerade. Det är också viktigt att redogöra för hur ställningen är tänkt att användas, och därför behövs oftast även en dialog med övriga UE inför en förfrågan eller beställning. 

En tydlig specifikation krävs för att ställningsentreprenören ska kunna planera, dimensionera och förslå en säker och ergonomiskt bra ställning.

Att använda ställningar

De som använder en ställning för att utföra ett arbete, eller som skydd mot fall vid takarbete eller liknande, är ansvariga för att göra detta på rätt sätt. Det är inte tillåtet att överbelasta ställningens arbetsplan, eller belasta flera arbetsplansnivåer samtidigt, om ställningen inte är särskilt dimensionerad för detta.

Man får heller inte ta bort stabiliserande eller andra nödvändiga komponenter ur ställningen.

Det är särskilt viktigt att material läggs upp på ett genomtänkt sätt på ställningen. Det har inträffat allvarliga olyckor när man har lastat upp material med teleskoptruck, och då råkat påföra ställningen sidolaster så att delar av den har rasat.

Vid egenkontrollen som ställningsentreprenören gjort innan den överlämnades ska användaren om möjligt delta, så att han eller hon kan förvissa sig om att ställningen är lämplig för arbetet. De handlingar som ställningsentreprenören överlämnar ska finnas på arbetsplatsen. Om ställningen ska användas av flera företag på en byggarbetsplats ska de också överlämnas till BAS-U. Användaren ska sedan fortlöpande kontrollera ställningen under användningstiden.