Välkommen som lärling i ställningsbranschen!

Denna information vänder sig till dig som har en lärlingsanställning vid ett ställningsföretag som påbörjats före den 1 juli 2020.

Om din lärlingsanställning påbörjades efter 30 juni 2020 gäller samma svar på de flesta frågorna nedan men det finns några förändringar för lärlingar anställda fr.o.m 1 juli 2020 bl.a. gällande handledare och utbildningstid. Detta kommer att uppdateras så snart som möjligt.

TIPS! För dig som börjar din lärlingsutbildning med anställningsavtal från 1 juli 2020 eller senare:

Tiden att genomföra grundutbildning med de teoretiska kurserna kommer att vara 12 månader för nya lärlingar.

Det kommer också finnas möjlighet att korta ner sin din utbildning med upp till 6 månader för att snabbare komma ut i yrket med full lön. Detta kräver att teoriutbildningen och de praktiska moment som är kopplade till grundutbildningen avklaras tidigare än 12 månader (men inte tidigare än 6 månader)

Om du fixar det övergår din provanställning samtidigt till en fast anställning på företaget.

Efterhand som du klarar av yrkeskurserna får du dessutom möjlighet att arbeta mer självständigt och lära dig mer.

 

Hur blir jag registrerad som lärling?

Nya lärlingar blir registrerade hos Byggindustrins Yrkesnnämnd, BYN. Det är din arbetsgivare som ska se till att det blir gjort allra senast under din första anställningsdag. Du får en bekräftelse på registreringen i din mail men detta kan ta ett par veckor från den dag din arbetgivare registrerade dig.

Vem blir min handledare?

Företaget, dvs din arbetsgivare, ska också ha utsett en handledare som ska vägleda dig genom utbildningen och de moment som ingår. Handledaren ska själv ha Yrkesbevis som ställningsbyggare.

Under grundutbildningen får din handledare inte handledar andra lärlingar samtidigt!

Handledaren är där för din skull!

Din handledare ska vara tillgänglig för dig under arbetet med ställningsmontage samt följa upp och stötta dig. Tveka inte att vända dig till din handledare om du har frågor. Bättre att fråga en gång för mycket än för lite. Handledaren har också varit nybörjare och vet att det är mycket som är nytt när man är ny på en arbetsplats. 

Vilka moment ingår i min utbildning?

Din lärlingsutbildning består av olika steg och utbildningsmoment:

Under första delen av lärligsutbildningen varvas teori och praktik*:

 • Terorikurser på distans via Ställningsakademin.
 • Praktisk träning på arbetsplatsen under ledning av handledare.

Den teoretiska delen ger även de flesta behörigheter som en ställningsbyggare måste ha. Distansutbildningen och de olika kurserna för företagslärlingar hittar du på Ställningsakademin.

Andra delen av utbildningen består av praktik på arbetsplatsen*:

 • Du kan i vissa fall börja arbeta mer säkert och självständigt med de ställningsmontage du nu har behörighet inom.
 • Du har fortsatt tillgång till handledare som stöttar och följer upp samt ser till att du lär dig de saker som ska ingå i din praktiska utbildning.

* Fr.o.m 1 juli 2020 kallas den först delen av lärlingsutbildningen för Grundutbildning och den sista avslutande praktiken för Kvalificeringstid.

Hur vet jag vad jag ska lära mig under utbildningen och vilka kunskapskraven är?

De teoretiska och praktiska saker du förväntas lära dig finns bland annat i BYNs Kravspecifikation* för yrket (gäller för dig som är anställd från 1 juli 2020).

 • Kurserna på Ställningsakademin innehåller all teori samt vissa förberedande kunskaper som du behöver i de praktiska lärandet och uppfyller de kunskapskrav som satts upp för yrket..

*Kravspecifikationen för yrket anger kunskapsmålen som ska uppnås under grundutbildningen (inom 12 månader) och för lärlingar anställda från 1 juli 2020 eller senare.

**För lärlingsutbildningar påbörjade före 1 juli 2020 gäller BYNs Målbeskrivning och anger de kunskpaer som ska uppnås under hela utbildningstiden.

Vem anmäler mig till lärlingskurserna på Ställningsakademin?

Det är företaget, din arbetsgivare, som du är  lärling hos som kan anmäla dig till kurserna. Du kan alltså inte anmäla dig själv men du planerar din utbildning tillsammans med handledaren.

 • Arbetsgivaren beställer och betalar för dina kurser genom Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN.
 • När du blivit anmäld till en kurs får du besked om detta via ett mail från Ställningsakademin där du genomför kursen.

Hur används mina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter, såsom namn, adress, epost, personnummer, sker för att  tillhandahålla och administrera utbildningen samt för att utfärda utbildnings- och yrkesbevis. Läs mer: STIBs Integritetspolicy .

 Har du frågor kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta:

 • Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN angående de uppgifter de registrerar för att administrera utbildninge, e-boken och utfärda yrkesbeviset. 
 • STIBs kansli angående uppgifter som hanteras bl a via Ställningsakademin och för administartion av behörigheter för ställningbyggare

Vilka ställningar får jag behörighet att arbeta med under lärlingsutbildningen?

Du kommer att få lära dig om olika typer av ställningar under utbildningstiden både upp till 9 meter och de högre än 9 meter. Efterhand som du klarat de kurser som ger dig en ny behörighet får du också ett STIB Utbildningsbevis som bekräftelse på detta.

Ställningstyperna du kommer att lära dig arbeta med under utbildningen är bl a :

 • Rullställning
 • Hantverkarställning
 • Rörkopplad ställning
 • Systemställning.

Behörigheter för att arbeta med ställningar är krav som Arbetsmiljöverket ställer och som gäller alla som arbetar med ställningsmontage. (dock med vissa undantag under utbildning/praktik där lärlingen har en handledare). Här kan du läsa om de olika behörigheterna: Behörighetskrav för arbete med ställningar

Samtliga lagstadgade berhigheter ingår i din utbildning förutom arbete med vädersskydd. Din handledare ska ha information om vad som gäller under utbildningstiden för arbete med vädersskydd.

Får jag arbeta med de olika ställningar innan jag är klar med lärlingsutbildningen och har alla behörighet?

Om du är inskriven som lärling hos BYN och arbetar under ledning av en godkänd handledare vid ett ställningsföretag får du arbeta med de flesta ställningar som annars kräver behörighet.

Undantag 1: Särskilda villkor gäller för arbete med väderskydd om du är lärling (se nedan). Behörigheskurs fört väderskydd ingår ej heller i lärlingsutbildningen.

Undantag 2: För att ha kunna fortsatt delta i ställningsarbetet eller vistas på arbetsplatsen efter 6 månader krävs att du klarat av kursen Yrkesdel 1 inom 6 månader.

Vilka behörighetsnivåer kommer jag att uppnå under lärlingsutbildningen?

Du kommer under utbildningen att efterhand uppnå behörighet att arbeta med olika ställningar. Det enda behörighet som inte ingår i de ordinarie lärlingsutbildningen är behörighet att arbeta med vädersskydd.

Hur lång tid har jag på mig att genomföra de olika kurserna på Ställningsakademin?

Det finns inga exakta tidskrav för när du ska klarat av de olika kurserna som ger behörighet så länge du gör dem inom ramen för din utbildningstid. Ett undantag från detta är kursen Yrkesdel 1 som måste genomföras inom sex månader från den dag du börjar din lärlingsanställning.

Total tid för genomförande av samtliga teorikurs och praktiska moment som ingår i första delen av utbildningen är:

 • 18 månader (om du anställdes före 1 juli 2020
 • 12 månader om du anställdes efter 30 juni 2020*

* Lärlingar anställda fr.o.m 1 juli 2020 kan avsluta sin grundutbildning tidigast efter 6 månader och senast efter 12 månader.

Varför är det så viktigt att jag klarat av kursen "Yrkesdel 1" inom 6 månader?

Stib yrkesdel 1Kravet på Yrkesdel 1 inom 6 måander är ställt av Arbetsmiljöverket och beror på att kursen

 • tar upp de viktiga säkerhetsfrågor och andra kunskaper som gör att du snabbare kommer in i arbetet och ett säkert samarbete med arbetskamraterna.
 • ger samma behörighet att arbeta med ställningar enligt Arbetsmiljöverkets krav som kursen: "Allmän utbildning om ställningar".

Behörigheten Allmän utbildning om ställningar är också ett krav i yrkesutbildningar inom andra byggyrken eftersom den ger kunskpap om ställningar och behörighet att vid behov medverka i ställningsmotage upp till 9 meters höjd.

Är jag som lärling behörig att delta i arbete med väderskydd?

Nej, som lärling får du INTE arbeta med väderskydd om inte din din arbetsgivare ansökt om särskilt tillstånd via Arbetsmiljöverket, där du undantas från behörighetskrav för väderskydd. 

Som lärling får du alltså arbeta med väderskyddskonstruktioner endast om

 • din arbetsgivare ansökt och fått tillstånd från Arbetsmiljöverket för dig 
 • ELLER om du genomfört tilläggsutbildninge för väderskydd via Ställningsakademin. (kursen måste i så fall beställas separat av STIB eftersom den inte ingår i de ordinarie lärlingskurserna.)

Villkor för undtantag från utbildningskravet för väderskydd:

 • Undantaget gäller enbart under utbildningstiden och under förutsättning att du arbetar med väderskydd under ledning av  godkänd handledaren.
 • Den godkände handledaren ska både ha yrkesbevis och själv ha genomfört tilläggsutbildning om väderskydd.

Vad menas med väderskydd?

Väderskydd är en ställningskonstruktion bestående av tak och ibland även väggar, dvs en inklädnad, som ska skydda en byggnad och även yrkesarbbetare mot regn under tiden arbetet pågår. Det ställs stora krav på att en sådan konstruktion blir både tät och säker.

Väderskyddet är särskilt känsligt för hårda vindar och kräver särksilda beräkningar för att ställningen ska få en säker förankring.

Vilka kurser ingår i utbildningen?

Introduktionskurs 

Kursen Introduktion tar ett par timmar att genomföra och ger dig som lärling viktiga grundkunskaper innan arbetet inom ställningsbyggnad påbörjas. Kursen kan genomföras på arbetsplatsen tillsammans med din handledare. Kursen syftar till att förbereda dig på arbetet som ställningsbyggare och den säkerhet som måste beaktas.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna i din lärlingsutbildning och när du förväntas genomföra dem kan du se nedan.

Det bästa är att ta kurserna i tur och ordning eftersom några av dem innehåller förkunskaper som är bra att kunna när du ska läsa nästa kurs. Det är dock inget krav på att ta kurserna i viss ordning så länge de klaras av inom de angivna tiderna. T ex kan det med hänsyn till arbetet vara  bättre att läsa någon kurs tidigare.

Din handledare kan ge dig råd om vilka kunskaper/kurser som är särskilt viktiga inför vissa typer av arbeten.

LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDA HITTAR DU EN KURSÖVERSIKT FÖR LÄRLINGSUTBILDNINGEN.

Hur och var genomför jag kurserna i lärlingsutbildningen?

Den teoretiska delen av utbildningen kan du genomföra från en dator på distans. De olika kurserna för företagslärlingar hittar du på Ställningsakademin.

När du är registrerad hos BYN får du tillgång till en introduktionskurs. De övriga kurserna får du tillgång till efterhand som din arbetsgivare beställer dem. 

Vem betalar för min utbildningen via Ställningsakademin?

Det är din arbetsgivare som betalar för dina kurser. Därför kan det ibland vara så att de vill att du klarat av en kurs innan de beställer nästa kurs. Diskutera gärna med din handledare om hur det passar dig att lägga upp utbildningen och om du upplever svårighet att klara eller hinna med kurserna.

Hur loggar jag in på ställningsakademin?

När du blivit anmäld till en lärlingskurs får du inloggningsuppgifter skickade till din epostadress.

 • Du kan läsa kursen och svara på frågor online.
 • Be din handledare om hjälp om det är något du är osäker på eller inte förstår.

Vad är utbidningsboken?

Utbildningen planeras och dokumenteras tillsammans med handledaren i en särskild utbildningsbok/lärlingsbok. Utbildningsboken kan beställas av BYN (Byggindustrins Yrkesnämnd).

Du ska också rapportera din arbetade tid i utbildningsboken.

Vad är e-bok?

E-bok är samma sak som utbildningsbok. Den kallas ofta e-bok idag eftersom den är digital och ligger online via BYNs hemsida.

 • Både du och din handledare har tillgång till e-boken/utbildningsboken online.
 • Du loggar in för att bocka av genomförda utbildningsmoment och din handledare öfr att verifiera (intyga) att du genomfört dem.

När och hur får jag mitt yrkesbevis som ställningsbyggare?

yrkesbevis ex

Efter genomförd lärlingsutbildning och när alla kurser på Ställningsakademin är avklarade utfärdar  BYN  ditt yrkesbevis.

Fördig som är anställd som lärling före 1 juli 2020 gäller: förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, 4200 timmar dokumenterad praktik som ställningsbyggare. För den som påbörjat sin utbildning före 20 års ålder gäller 4800 timmar.

För dig som antsällts som lärling efter 30 juni 2020 gäller: förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, gurndutbildning på 6-12 månader samt kvalificeringstid på 30 månader.

Kursöversikt -  Lärlingsutbildningen
Stib yrkesdel 1

Yrkesdel 1

Ger behörighet: Allmän utbildning om ställningar. Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 1 ska genomföras inom 6 månader från första anställningsdagen som lärling

Stib Gemensamma Grunder Alla

Gemensamma Grunder Alla

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg- och anläggning. Detta är viktiga kunskaper för att förstå hur branschens fungerar och annat som påverkar arbetet med ställningar och möjlighet att samarbeta med andra som arbetar på en byggarbetsplats.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus genomförs mellan 6-12 månader från anställningsdagen,

Stib Gemensamma Grunder Hus

Gemensamma Grunder Hus

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg. Denna kurs ger dig samma kunskaper som andra yrkesarbetare inom husbyggnad, där de flesta ställningsmontage sker.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus mellan 6-12 månader från anställningsdagen,

Stib Yrkesdel 2

Yrkesdel 2

Ger tillsammans med Yrkesdel 3 behörighet: Särskild utbildning om ställningar

Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 2 och Yrkesdel 3 genomförs inom 18 månader från anställningsdagen.

yrkesdel 3

Yrkesdel 3

Ger tillsammans med Yrkesdel 2 behörighet: Särskild utbildning om ställningar.

Läs mer: Behörighetskrav 

Fysisk kurs som ges under ledning av erfarna lärare inom ställningsbyggnad. Se kalender: KOMMANDE KURSDATUM

Yrkesdel 2 och Yrkesdel 3 genomförs inom 18 månader från anställningsdagen.

MER INFORMATION:

LÄRLINGSPROCESSEN

Ställningsakademin

STIBs Integritetspolicy