Hur organiseras lärlingens anställning och utbildningstid?

Här hittar du information om lärlingsanställningen som rikatr sig arbetsgivaren: För arbetsgivare

Hur ser lärlingsprocessen ut och hur lång tid tar utbildningen?

Utförlig information, länkar, blanketter och praktiska underlag hittar du här: Lärlingsprocessen

Var registrerar arbetsgivaren nya lärlingar?

registrering av larlingFram t.o.m. 30 juni registreras ställningslärlingar via  Ställningsadademin

Fr.o.m 1 juli 2020 ska lärlingar registreras hos Byggindustrisn Yrkesnämnd (BYN) direkt.

Hur avregistreras en lärling?

För att avregistrera en lärling, t ex om lärlingsanställningen avbrutits, kontaktas BYN www.byn.se

Hur beställer arbetsgivaren kurser till ställningslärling?

Kurser till redan registrerade lärlingar beställs här: BYNs beställningsformulär för lärlingskurser

Så snart arbetsgivaren beställt en ny kurs och BYN hanterat beställningen kommer kursen att bli tillgänglig för lärlingen - på Ställningsakademin. Mer information hittar du här: Beställa lärlingskurs

Tänk på att det  är arbetsgivare - inte lärlingen själv -  som måste beställa och betala för kurserna i lärlingsutbildningen.

I vilken ordning ska lärlingskurserna genomföras?

Kurserna på Ställningsakademin presenteras i den ordning som brukar vara lämplig. Till viss del bygger kunskaperna  som lärs ut i varje kurs på varandra vilket kan underlätta inlärning men det finns inga förkunskapskrav.

Obs! Lärlingskursen Yrkesdel 1, som motsvarar Arbetsmiljöverkets behörighetskrav Allmän utbildning om ställningar, måste klaras av inom 6 månader från första anställningsdagen. I annat fall har lärlingen inte längre behörighet att delta i arbete med ställningsmontage.

I övrigt är det lärlingen och handledaren som tillsammans planerar för när olika kurser bör genomföras för att klara utbildningen i tid och synka med de arbeten som lärlingen ska delta i.

Vilka ställningar får en lärling arbeta med utan utbildning?

Lärling som är inskrivna hos BYN och som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis får arbeta med alla ställningar som beskrivs i AFS 2013:4.

Lärlingen måste dock klara av kursen Yrkesdel 1 på Ställningsakademin inom sex månader från första anställningsdagen.

Arbetsgivaren begår brott mot arbetsmijölastiftningen om lärlingen efter 6 månader fortsatt  tillåts delta i arbetet med ställningsmontage eller vistas på arbetsplatsen utan att först blivit godkänd i kursen Yrkesdel 1 på Stllningskademin. 

Får en lärling arbeta med väderskydd utan utbildning?

Om företaget ansökt om undantag hos Arbetsmiljöverket får lärlingar som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN yrkesbevis arbeta med väderskydd även utan särskild utbilding för ändamålet. Handledaren måste då förutom kompetensbevis eller yrkesbevis själv inneha tilläggsutbildning om väderskydd.

Hämta blankett: Ansökan om undantag från utbidningskrav för väderskydd för lärling

Vem får handleda lärlingar?

För att handleda lärlingar krävs att handledaren har av STIB utfärdat Kompetensbevis eller av BYN utfärdat Yrkesbevis.

Vad är handledarens uppgift?

Information, vägledning och förslag till metodik: Handledning av lärling

Handledaren ska finnas till för lärlingen på arbetsplatsen och stötta och följa upp denne genom hela utbildningstiden.

Handledaren har en viktig roll som mentor och förebild, dvs den person som lärlingen ska kunna vända sig med alla typer av frågor, funderingar och eventuella problem under sin utbildningstid.

En engagerad handledare bidrar till  att lärling trivs och utvecklas för att  utifrån sina individuella förutsättningar växer in i rollen som duktig och ansvarstagande  ställningsbyggare.

Får handledaren ha flera lärlingar samtidigt?

För lärlingar anställda före den 1 juli 2020 gäller fortsatt: Handledaren får endast handleda en lärling åt gången.

För lärlingar anställda fr.o.m 1 juli 2020 gäller:

  • En handledare får ha upp till 3 lärlingar samtidigt. Detta under förutsättning att samtliga av dessa har uppnått behöriighet (har STIB  utbildningsbevis) för de arbeten de deltar i.
  • Lärligar som inte har behörighet för arbetet ska fortsatt ha en egen handledare.

 

Information och länkar:

Registrering av lärling

www.byn.se

Instruktion för registrering och köpa av kurser

Samlade dokument och blanketter för lärlingsutbildningen