Lärlingar

Var registrerar man lärlingar?

Man kan registrera lärling till BYN antingen via STIB hemsida www.stib.a.se eller direkt till BYN www.byn.se

Hur registrar man lärlingar och köper kurser genom STIB?

Instruktion för registrering och köpa av kurser kan du ladda ned här

Hur avregistrera man en lärling?

För att avregistrera en lärling kontaktar man BYN www.byn.se

Vilka ställningar får en lärling arbeta med utan utbildning?

Lärling som är inskrivna hos BYN och som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis får arbeta med alla ställningar som beskrivs i AFS 2013:4. Viktigt att veta är att lärlingen måste genomgå allmän utbildning om ställningar inom sex månader från anställningstillfället. 

Får en lärling arbeta med väderskydd utan utbildning?

Om företaget ansökt om undantag hos Arbetsmiljöverket får lärlingar som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN yrkesbevis arbeta med väderskydd. Handledaren måste förutom kompetensbevis eller yrkesbevis även inneha tilläggsutbildning om väderskydd. För ansökan om undantag går det bra att att ladda ned ansökan här.

Vem får handleda lärlingar?

För att handleda lärlingar krävs att handledaren har av STIB utfärdat Kompetensbevis eller av BYN utfärdat Yrkesbevis.

Får man handleda flera lärlingar samtidigt?

Man får endast handleda en lärling åt gången.