Lärlingar

Information och länkar:

Registrering av lärling

www.byn.se

Instruktion för registrering och köpa av kurser

Ansökan om undantag från utbidningskrav för väderskydd för lärling

Var registrerar man lärlingar?

Man kan registrera lärling antingen

Hur registrar man lärlingar och köper kurser genom STIB?

Svar på frågan och instruktioner hittar du här:  Instruktion för registrering och köpa av kurser

Hur avregistrera man en lärling?

För att avregistrera en lärling kontaktar man BYN www.byn.se

Vilka ställningar får en lärling arbeta med utan utbildning?

Lärling som är inskrivna hos BYN och som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis får arbeta med alla ställningar som beskrivs i AFS 2013:4. Viktigt att veta är att lärlingen måste genomgå allmän utbildning om ställningar inom sex månader från anställningstillfället. 

Får en lärling arbeta med väderskydd utan utbildning?

Om företaget ansökt om undantag hos Arbetsmiljöverket får lärlingar som går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN yrkesbevis arbeta med väderskydd även utan särskild utbilding för ändamålet. Handledaren måste då förutom kompetensbevis eller yrkesbevis själv inneha tilläggsutbildning om väderskydd.

Ladda ner: Ansökan om undantag från utbidningskrav för väderskydd för lärling

Vem får handleda lärlingar?

För att handleda lärlingar krävs att handledaren har av STIB utfärdat Kompetensbevis eller av BYN utfärdat Yrkesbevis.

Får man handleda flera lärlingar samtidigt?

Man får endast handleda en lärling åt gången.