Välkommen som lärling i ställningsbranschen!

Denna information vänder sig till dig som är nyanställd som lärling vid ett ställningsföretag. För dig som inte har någon lärlingsplats ännu finns information här: Bli ställningsbyggare

Du bli registrerad som lärling

När du påbörjat din anställning som lärling ska företaget resgistrera dig som lärling hos Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) och STIB. När detta är gjort är din utbildning igång.

Du får en erfaren handledare

Företaget ska också ha gett dig en handledare som ska vägleda dig genom hela utbildningen och de moment som ingår. Handledaren ska därför själv ha STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis. Läs mer: Utbildningsbevis

Din lärlingsutbildning består av olika moment:

 • Det praktiska delen i utbildningen sker på ställningsföretagets arbetsplatser och under vägledning av handledare.
 • Den teoretiska delen av utbildningen kan du genomföra från en dator på distans. Distansutbildningen och de olika kurserna för företagslärlingar hittar du på Ställningsakademin.

Det är företaget du arbetar som lärling hos som kan anmäla dig till kurserna på Ställningsakademin. Du kan alltså inte anmäla dig själv men du planerar din utbildning tillsammans med handledaren.

OBS! Lagring av personuppgifter sker för att  tillhandahålla och administrera utbildningen samt för att utfärda utbildnings- och yrkesbevis. Läs mer: STIBs Integritetspolicy .

Du kommer att få lära dig om olika typer av ställningar

Om du är inskriven som lärling hos BYN och arbetar under ledning av en godkänd handledare vid ett ställningsföretag får du arbeta med de flesta ställningar som annars kräver behörighet - enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar (AFS 2013:4). Översikt: Behörighet - tabell.

Eftersom du som lärling arbetar under ledning av en erfaren handledare kan du under utbildningen arbeta med de flesta ställningstyper - utom väderskydd. Under utbildningens får du dessutom genomgå de kurser som ger dig den behörighet du behöver som färdig ställningsbyggare.

Ställningstyperna du kommer att lära dig arbeta med under utbildningen är bl a :

 • Rullställning
 • Hantverkarställning
 • Rörkopplad ställning
 • Systemställning

Du kommer under utbildningen att få behörighet att arbeta med olika ställningar

Viktigt är du inom sex månader från den dag du börjar din lärlingsanställning genomför kursen Yrkesdel 1 via Ställningsakademin. Yrkesdel 1 ger samma behörighet att arbeta med ställningar som Arbetsmiljöverkets kravkurs: "Allmän utbildning om ställningar".

 • Yrkesdel 1 (Allmän utbildning om ställningar) ingår också i andra lärlingsutbildningar inom byggyrken och ger behörighet att medverka i ställningsmotage upp till 9 meters höjd.
 • För dig som ställningslärling är det särskilt viktigt att Yrkesdel 1 görs så snart som möjligt eftersom den tar upp viktiga säkerhetsfrågor och andra kunskaper som gör att du snabbare kommer in i arbetet och samarbetet med arbetskamraterna.

Du kan arbeta med väderskydd om du fått tillstånd från arbetsmiljöverket eller tilläggsutbildning

Behörighetstbildningen för arbete med Vädersskydd ingår inte i den obligatoriska utbildningen för lärlingar. Denna kurs arrangeras separat och som en tilläggsutbildning som både lärlingar och de som är färdiga ställningbsyggare kan gå.

Som lärling får du arbeta med väderskyddskonstruktioner endast om

 • din arbetsgivare ansökt hos Arbetsmiljöverket om undantag från behörighets- och utbildningskravet för dig 

ELLER

 • om du genomfört tilläggsutbildingen för väderskydd via Ställningsakademin.

Om ställningsföretaget fått beviljats undantag från behörighetskravet från Arbetsmiljöverket får du som lärlingar - under handledning av godkänd handledare - arbeta med väderskydd.

 • Undantaget gäller enbart under utbildningstiden och under förutsättning att du arbetar med väderskydd under ledning av  godkänd handledaren.
 • Den godkände handledaren ska kompetensbevis eller yrkesbevis och själv ha genomfört tilläggsutbildning om väderskydd.

Väderskydd är en ställningskonstruktion bestående av tak och ibland även väggar som ska skydda en byggnad från mot regn under tiden den byggs eller renoveras. Det ställs stora krav på att en sådan konstruktion blir både tät och säker.

Kurser inom lärlingsutbildningen

Introduktionskurs 

Kursen Introduktion tar ett par timmar att genomföra och ger dig som lärling viktiga grundkunskaper innan arbetet inom ställningsbyggnad påbörjas. Kursen kan genomföras på arbetsplatsen tillsammans med din handledare. Kursen syftar till att förbereda dig på arbetet som ställningsbyggare och den säkerhet som måste beaktas.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna i din lärlingsutbildning och när du förväntas genomföra dem kan du se nedan.

Det bästa är att ta kurserna i tur och ordning eftersom några av dem innehåller förkunskaper som är bra att kunna när du ska läsa nästa kurs. Det är dock inget krav på att ta kurserna i viss ordning så länge de klaras av inom de angivna tiderna. T ex kan det med hänsyn till arbetet vara  bättre att läsa någon kurs tidigare.

Din handledare kan ge dig råd om vilka kunskaper/kurser som är särskilt viktiga inför vissa typer av arbeten.

Inloggning på Ställningsakademin

När du blivit anmäld till en lärlingskurs får du inloggningsuppgifter skickade till din epostadress.

 • Du kan läsa kursen och svara på frågor online.
 • Be din handledare om hjälp om det är något du är osäker på eller inte förstår

Kursöversikt -  Lärlingsutbildningen
Stib yrkesdel 1

Yrkesdel 1

Ger behörighet: Allmän utbildning om ställningar. Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 1 ska genomföras inom 6 månader från första anställningsdagen som lärling

Stib Gemensamma Grunder Alla

Gemensamma Grunder Alla

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg- och anläggning. Detta är viktiga kunskaper för att förstå hur branschens fungerar och annat som påverkar arbetet med ställningar och möjlighet att samarbeta med andra som arbetar på en byggarbetsplats.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus genomförs mellan 6-12 månader från anställningsdagen,

Stib Gemensamma Grunder Hus

Gemensamma Grunder Hus

Grundutbildning gemensam för alla yrkesarbetare inom bygg. Denna kurs ger dig samma kunskaper som andra yrkesarbetare inom husbyggnad, där de flesta ställningsmontage sker.

Gemensamma grunder alla och Gemensamma grunder hus mellan 6-12 månader från anställningsdagen,

Stib Yrkesdel 2

Yrkesdel 2

Ger tillsammans med Yrkesdel 3 behörighet: Särskild utbildning om ställningar

Läs mer: Behörighetskrav 

Yrkesdel 2 och Yrkesdel 3 genomförs inom 18 månader från anställningsdagen.

yrkesdel 3

Yrkesdel 3

Ger tillsammans med Yrkesdel 2 behörighet: Särskild utbildning om ställningar.

Läs mer: Behörighetskrav 

Fysisk kurs som ges under ledning av erfarna lärare inom ställningsbyggnad. Se kalender: KOMMANDE KURSDATUM

Yrkesdel 2 och Yrkesdel 3 genomförs inom 18 månader från anställningsdagen.

Handledning och dokumentation

Handledaren har en viktig roll genom att följa upp, hjälpa och stötta dig genom hela lärlingsutbildningen. Utsedd handledare ska därför själv ha yrkesbevis som ställningsbyggare. Handledare får bara ha ansvar för handledning av en lärling åt gången.

För att handleda arbete med väderskydd krävs att handläggaren genomfört tilläggutbildning om väderskydd.

Utbildningsbok 

Utbildningen planeras och dokumenteras tillsammans med handledaren i en särskild utbildningsbok/lärlingsbok. Utbildningsboken kan beställas av BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd).

Du ska också rapportera din arbetade tid i utbildningsboken.

Yrkesbevis

yrkesbevis ex

Efter genomförd lärlingsutbildning och när alla kurser på Ställningsakademin är avklarade utfärdar  BYN yrkesbevis.

För yrkesbevis krävs, förutom godkänt resultat i utbildningens olika delmoment, 4200 timmar dokumenterad praktik som ställningsbyggare. För den som påbörjat sin utbildning före 20 års ålder gäller 4800 timmar.

MER INFORMATION:

Utbildningskrav och behörigheter för arbete med ställningar

LÄRLINGSPROCESSEN

Ställningsakademin

STIBs Integritetspolicy

Om utbildnings- och kompetensbevis