Prefabricerade ställningar

MER INFORMATION:

Direktivet (2009/104/EG) om användning av arbetsutrustning

Standarden SS-EN 12811-1

Standard SS-EN 338:2009

SP:s Arbetsrapport 2006:58

För prefabricerade ställningar görs stora delar av dimensioneringen när ställningarna typkontrolleras. I samband med typkontrollen räknar man igenom ett antal utföranden, så kallade systemkonfigurationer.

För prefabricerade rullställningar och hantverkarställningar utgör typkontrollen all dimensionering, eftersom dessa ställningstyper inte kan uppföras på andra sätt än de som anges i typkontrollintyget. Konfigurationerna återges normalt också i tillverkarens instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel.

Tips:

När det gäller dimensionering av prefabricerade fasadställningar räcker typkontrollintyget långt, särskilt om det innehåller uppgifter om tillåten spirlast.

För att kontrollera om du kan avvika från systemkonfigurationerna i typkontrollintyget:

  • Beräkna de uppkommande spirlasterna för det önskade utförandet och jämföra värdet med den angivna spirlasten i typkontrollintyget.
  • Om den beräknade lasten understiger värdet i typkontrollintyget anses denna kortfattade, kontrollerande jämförelse som en dimensioneringshandling enligt alternativ 3 i rådet till 40 § i föreskrifterna.

Det uppstår dock ibland situationer när typkontrollintyget inte är tillräckligt för att dimensionera en prefabricerad fasadställning.Då måste man utföra en dimensionerande beräkning av det aktuella utförandet.

  • Det kan till exempel gälla en ställning som hänger under en bro, en utbredd ställning inne i en kyrka, eller en ställning med tyngre last på arbetsplanen än enligt de normala lastklasserna i standarden SS-EN 12811-1.
  • Det normala är då att dimensionera ställningen enligt kraven i den standarden, som bland annat är framtagen för att dimensionera ställningar i enskilda fall.

Det går även att tillämpa andra metoder med likvärdig säkerhet, men i praktiken finns det inte många sådana. Använd därför SS-EN 12811-1 så långt som möjligt.