Rörställningar

MER INFORMATION:

Direktivet (2009/104/EG) om användning av arbetsutrustning

Standarden SS-EN 12811-1

Standard SS-EN 338:2009

SP:s Arbetsrapport 2006:58

Rörställningar skiljer sig från prefabricerade ställningar genom att det inte finns någon tillverkare, och de har heller inte något typkontrollintyg. Därför har Arbetsmiljöverket sett till att ta fram typfall för rörställningar som i princip är likvärdiga med typkontrollintyg.

Användning av SS-EN 12811-1 för rörställningar

Rörställningar har den fördelen att de kan utformas och anpassas efter förutsättningarna. Vid utföranden som inte täcks av typfallen måste ställningen dimensioneras i det enskilda fallet.

Typfallen är framtagna av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och redovisas i SP Arbetsrapport 2006:58 Rev1 ”Rörställningar – Utvärdering av typfall”.

  • Rapporten innehåller konfigurationer som är baserade på en treplanksställning i lastklass 3, och en femplanksställning i lastklass 4.
  • Båda konfigurationerna kan kompletteras med en planka på innerspirans inre sida. Typfallen beskrivs i kapitel 6 i rapporten.

Länk: SP:s Arbetsrapport 2006:58

 SP typfall

Typfallen förutsätter:

  • att man använder de rör som beskrivs i rådet till 8 § i föreskrifterna. Vid användning av andra rör gäller inte typfallen. 
  • att ställningsplanken är av klasserna C24 eller C30 enligt svensk standard SS-EN 338:2009 ”Träkonstruktioner – Konstruktionsvirke – Hållfasthetsklasser”. nVid användning av plank med en lägre klass än C24 gäller inte typfallen.

Tips:

För rörställningar kan typfallen användas som utgångspunkt om det gäller mindre avvikelser från utförandena i rapporten.

Rapporten innehåller tillåten spirlast för de olika konfigurationerna och kan användas enligt samma principer som för prefabricerade fasadställningar.