Ställningsplank

I rörställningar används ofta ställningsplank av trä. I tabell 4–5 åter finns maximala spännvidder för ställningsplank för lastklasserna 3 och 4 beroende på dimensioner och materialkvaliteter.

I fasadställningar ska planken alltid vara förbundna (okade) med varandra. Maximala facklängder framgår av tabell 4.

För andra typer av ställningar där plank används (till exempel utbredda ställningar), behöver de inte okas. Maximala längder framgår då av tabell 5.

Tabell 4 Maximala facklängder för arbetsplan av 3 plank respektive 5 plank med okning av planken

Antal plank i ett arbetsplan

Lastklass enligt SS-EN 12811-1

Maximal spännvidd (meter) beroende på dimensioner (mm2) och virkeskvalitet

           45 x 200

           48 x 200

C24

C30

C24

C30

3 plank

Lastklass 3

3,42 m

3,52 m

3,65 m

3,76 m

5 plank

Lastklass 4

2,76 m

3,08 m

2,92 m

3,27 m

Tabell 5 Maximala facklängder för arbetsplan av 3 plank respektive 5 plank utan okning av planken

Antal plank i ett arbetsplan

Lastklass enligt SS-EN 12811-1

Maximal spännvidd (meter) beroende på dimensioner (mm2) och virkeskvalitet

           45 x 200

           48 x 200

C24

C30

C24

C30

3 plank

Lastklass 3

2,31 m

2,41 m

2,53 m

2,61 m

5 plank

Lastklass 4

2,31 m

2,41 m

2,53 m

2,61 m