Regler för ställningar och väderskydd

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för byggnation och dimensioneringar,

AFS 2013:4 kan du ladda ned i sin helhet här. Vill du hellre läsa den engelska versionen kan du ladda ned den här.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en vägledning (H456) till föreskriften i denna har Arbetsmiljöverket försökt förklara hur man ska motverka risker som kan uppkomma, ge tips om hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt som möjligt och informera om hur man kan lära sig mer. H 456 kan du ladda ned i sin helhet här.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns också en temasida där du får grundläggande information om vad ställningar är, vilka risker som finns med dem och hur riskerna kan förebyggas. Genom följande länkar kan du läsa mer om: