Regler för ställningar och väderskydd

MER INFORMATION:

AFS 2013:4 svensk version

AFS 2013:4 english version

Arbetsmiljöverkets vägledning H456

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter

Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för byggnation och dimensioneringar,

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en vägledning (H456) till föreskriften i denna har Arbetsmiljöverket försökt förklara hur man ska motverka risker som kan uppkomma, ge tips om hur arbetet kan utföras på ett säkert sätt som möjligt och informera om hur man kan lära sig mer. H 456 kan du ladda ned i sin helhet här.

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns också en temasida där du får grundläggande information om vad ställningar är, vilka risker som finns med dem och hur riskerna kan förebyggas. Här är några bra länkar till Arbetsmiljöverkets information om ställningar: