Utbildningskrav - behörigheter

MER INFORMATION:

AFS 2013:4 Ställningar

Översikt - Behörighetskrav (PDF)

Utbildningskrav ställningar (ppsx)

För de ställningar som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, så krävs det information eller utbildning. Det finns sex olika utbildningar.

  1. Särskild information om hantverkarställningar
  2. Särskild information om rullställningar
  3. Allmän utbildning om ställningar
  4. Särskild utbildning om ställningar
  5. Tilläggsutbildning om väderskydd
  6. Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

I länkad översikt samt presentation ges beskrivning av olika ställningstyper och vilka utbildningskrav som gäller för respektive typ och hur de olika ställningstyperna kopplat till utbildningskraven.

Du kan läsa mer om utbildningarnas innebörd och utbildningskraven i AFS 2013:4 47 § och bilaga 3.

STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för behörighet vid arbete med ställningar och väderskydd. Läs om STIBs utbildningar här:

Allmän utbildning om ställningar  inkl behörighet för hantverkarställningar och rullställningar

Särskild utbildning om ställningar

Tilläggsutbildning om väderskydd

Lärlingsutbildningen inkluderar samtliga behörigheter utom väderskydd.


Översikt behörighet för olika arbeten

Klicka på bilden för att ladda ner översikten som (PDF):

bild utbkrav utan fotnotfotnot utb krav