Utbildningskrav - behörigheter

MER INFORMATION:

AFS 2013:4 Ställningar

Översikt - Behörighetskrav (PDF)

Utbildningskrav ställningar (ppsx)

Frågor & svar: Utbildningkrav för olika arbeten

För de ställningar som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, så krävs det information eller utbildning. Det finns sex olika utbildningar.

  1. Särskild information om hantverkarställningar
  2. Särskild information om rullställningar
  3. Allmän utbildning om ställningar
  4. Särskild utbildning om ställningar
  5. Tilläggsutbildning om väderskydd
  6. Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner


I länkad översikt samt presentation ges beskrivning av olika ställningstyper och vilka utbildningskrav som gäller för respektive typ och hur de olika ställningstyperna kopplat till utbildningskraven.

Du kan läsa mer om utbildningarnas innebörd och utbildningskraven i AFS 2013:4 47 § och bilaga 3.

Arbetsmiljöverkets kravkurser via STIB

Samtliga utbildningar som anordnas av STIB följer Arbetsmiljöverkets krav för arbeten med ställningar och väderskydd.

Arbetsmiljöverket kravutbildningar i STIBs kurspaket:

Arbetsmiljöverkets utbildningskrav

Ingår i STIB utbildning

 Särskild information om hantverkarställningar  Yrkesdel 1
 Särskild information om rullställningar  Yrkesdel 1
 Allmän utbildning om ställningar  Yrkesdel 1
 Särskild utbildning om ställningar  Yrkesdel 2 och 3
 Tilläggsutbildning om väderskydd  Tilläggsutbildning om väderskydd

Klicka på bilden för att ladda ner översikten som (PDF):

bild utbildningskrav


bild utbkrav utan fotnotfotnot utb krav