Måste man ha utbildning för att få arbeta med ställningar?

Ja, alla som arbetar med ställningsmontaget skall ha utbildningsbevis från av Arbetsmiljöverkets utbildningar och utbildningen skall vara relevant för den ställningstyp och det montage som skall göras.

Läs mer: Behörighetskrav - Arbete med ställning

Vilka regler gäller för behörighet att arbeta med ställningsmontage?  

MER INFORMATION:

Översikt - Behörighetskrav (PDF)

Utbildningskrav ställningar (ppsx)

För de ställningar som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, så krävs det information eller utbildning. Det finns sex olika utbildningar.

  1. Särskild information om hantverkarställningar
  2. Särskild information om rullställningar
  3. Allmän utbildning om ställningar
  4. Särskild utbildning om ställningar
  5. Tilläggsutbildning om väderskydd
  6. Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner

I länkad översikt samt presentation ges beskrivning av olika ställningstyper och vilka utbildningskrav som gäller för respektive typ och hur de olika ställningstyperna kopplat till utbildningskraven.

Du kan läsa mer om utbildningarnas innebörd och utbildningskraven i AFS 2013:4 47 § och bilaga 3. Här kan du hitta länkar till AFS 2013:4 och andra regler som styr stöllningsbyggandet: Arbetsmiljöregler för ställningsbyggare

Krävs bevis på att man genomgått utbildningsnivåerna som föreskrivs i AFS 2013:4?

Ja, för alla utbildningar förutom särskild information om hantverkarställningar krävs utbildningsbevis.

Måste man ha utbildning för att på mark transportera material till ställning som byggs eller rivs?

Nej, den som på marken transporterar material behöver inte den utbildning som omfattar ställningen som byggs - men detta gäller bara så länge man inte deltar i hissning eller hantlangning.

Måste man ha utbildning för att hissa eller hantlanga material i ställning?

Ja, för att hissa eller hantlanga material i ställning krävs den utbildning som omfattar ställningen som byggs. Detta gäller dock inte lärlingar som är registrerade i lärlingsutbildning och går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis.

Jag har genomgått Särskild information om hantverkarställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med hantverkarställningar med en höjd av maximalt 2 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått Särskild information om rullställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med rullställningar med en höjd av maximalt 5 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått Allmän utbildning om ställningar. Vilka ställningar får jag arbeta med?

utbildningsbevis allman 430x280Du får arbeta med ställningar med en maximal höjd av 9 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått Särskild utbildning om ställningar. Vilka ställningar får jag arbeta med?

utbildningsbevis sarskild 430x280Du får arbeta med ställningar som är mer komplicerade än de som omnämns i arbetsmiljöverkets utbildningskrav Särskild information om hantverkarställningar, särskild information om rullställningar och Allmän utbildning om ställningar.

Exempel: ställningar som är högre än 9 meter, ställningar som är lägre än 9 meter men avviker från en generell monteringsinstruktion, hängställningar m.m.

Jag har genomgått Allmän utbildning om ställningar. Får jag vara med och bygga de första 9 meterna om ställningens slutliga höjd blir högre än 9 meter?

Nej, du får inte vara med och bygga upp till 9 meter. Det är ställningens slutliga höjd som reglerar vilken utbildning som krävs även för höjden under 9 meter.

Var kan jag hitta en utbildningar som ger mig de behörigheter jag behöver?

STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för behörighet vid arbete med ställningar och väderskydd.

Allmän utbildning om ställningar  inkl behörighet för hantverkarställningar och rullställningar

Särskild utbildning om ställningar

Tilläggsutbildning om väderskydd

Lärlingsutbildningen inkluderar samtliga behörigheter utom väderskydd.

Vilka fördel ger det mig att välja STIBs utbildningar för behörighet inom ställningsbranschen?

Som branschorganisation arbetar STIB aktivt med aktuella säkerhetsfrågor och uppdaterade  regler för ställningsbyggnad.

  • STIB har lång erfarenhet av utbildningar för ställningsbyggare och driver dessutom i egen regi yrkesutbildning för lärlingar inom ställningsbyggnad och har därför ett omfattande utbildningsmaterial att tillgå.
  • Kursinnehållet i STIBs utbildningar är väl underbyggt och skapar bred förståelse för aktuella frågor som rör byggbranschen i stort och beställarnas och användarnas förutsättningar.
  • STIB följer upp kursdeltagarnas kunskapsutveckling, bl a genom fysiska kurstillfällen och genomgångar med erfarna lärare på plats.
  • Stor vikt ligger på säkerheten och på att skapa trygga och funktionella arbetsplatser för de olika yrkesgrupper som ska använda ställningarna.

Genom att beställa kurser till dig själv eller dina anställda via STIB vet du att ni får tillgång till bästa tillgängliga kunskapen på området.

Kommer min utbildning via STIB att registreras i ID06 Kompetensdatabas?

Ja, alla som  gått STIBs kurser och har erhållit utbidningsbevis kan få sin utbidning och behörighet registrerad i ID06 Kompetensdatabas. Detta gäller bara om man själv vill det.

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.


Översikt behörighet för olika arbeten

Klicka på bilden för att ladda ner översikten som (PDF):

bild utbkrav utan fotnotfotnot utb krav