Föreningsinformation och broschyrer

Auktorisation

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap

STIB´s stadgar

Ökad kvaliltet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

Utbildningskrav för olika ställningstyper

STIBs Integritetspolicy

Kursinformation - Lärlingsutbildningen

Yrkesdel 2 och 3 (PDF)

Gemensamma Grunder Alla (PDF)

Gemensamma Grunder Hus (PDF)

Forskning och utveckling

Rapporten Arbetsolycksfall & ByggnadsställningarUnder 2015 genomförde Lars-Erik Hallgren och Peo Axelsson på uppdrag av STIB en studie av rapporterade arbetsolyckor där byggnadsställningar angivits som yttre faktor. Studien omfattade olyckor under perioden 2012 - 2014, förutom att de har studerat rapporter har även drabbade intervjuats. Syftet med studien har varit  att få en samlad bild av olyckorna för underlag till förebyggande åtgärder.

Studien har sammanställts i en rapport som via nedanstående länk kan laddas ned eller läsas här, rapporten kan även beställas i bokform genom STIBs kansli.

Ladda ner:

Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014 (e-bok)

Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014 (PDF)