Föreningsinformation

medlesmbroschyrSTIBs Integritetspolicy

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap

Ökad kvaliltet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

Ansökningsblanketter för STIB-Auktorisation


Ställningsaktuellt

Ställningsaktuellt - direkt:

Ställningsaktuellt 2/2019

Ställningsaktuellt 1/2019

Ställningsaktuellt 2/2018

Ställningsaktuellt 1/2018

Ställningsaktuellt 2/2017

Ställningsaktuellt 1/2017

Ställningsaktuellt 2/2016

Ställningsaktuellt 1/2016

Ställningsaktuellt 2/2015

Ställningsaktuellt 1/2015

Välj det nummer av Ställningaktuellt du vill läsa (PDF):


För ställningsentreprenaden

Verktyg för Systematiskt arbetsmiljöarbete

checklista arbetsplatsbesok  rapportering av tillbud2 utredning av tillbud

 

Egenkontroll - ställning

Egenkontroll - väderskydd

Fakta om ställningen

Fakta om väderskyddet

Arbetsmijöverkets blankett

Provdragningsprotokoll

Dimensionering av ställning

Vindlastberäkning

Regler och standarder

Utbildningskrav för olika ställningstyper

Samlade arbetsmiljöföreskrifter för ställningsbyggare

SS-EN standarder SiS- abonnemang för medlemsföretagen

Ställning 19 (tillägg till ABU)

stallning19Standardavtal - tillägg till ABU 07: Ställning 19 *

*Ställning 19 har ersatt ABSE 2002 för Ställningsentreprenader fr.o.m april 2019

Information från branschorganisationen Byggföretagen: Byggbranschens standardavtal.


För beställare och användare

hitta medlemChecklista anbudsförfrågan

Blankett för specifikation av anbudsförfrågan

Mottagning och kontroll

att bestalla stallningFöreskrifter om dokumentation vid mottagning av ställning-väderskydd

Checklista fortlöpande kontroll ställning-väderskydd

Dokumentation

Samlade underlag för beställare av ställningar och väderskyddstak


Forskning och utveckling

Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014

Rapporten Arbetsolycksfall & ByggnadsställningarUnder 2015 genomförde Lars-Erik Hallgren och Peo Axelsson på uppdrag av STIB en studie av rapporterade arbetsolyckor där byggnadsställningar angivits som yttre faktor.

Studien omfattade olyckor under perioden 2012 - 2014, förutom att de har studerat rapporter har även drabbade intervjuats. Syftet med studien har varit  att få en samlad bild av olyckorna för underlag till förebyggande åtgärder.

Studien har sammanställts i en rapport som via nedanstående länk kan laddas ned eller läsas här, rapporten kan även beställas i bokform genom STIBs kansli.

Ladda ner: Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014 (PDF)