Föreningsinformation

medlesmbroschyrSTIBs Integritetspolicy

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap

Ökad kvaliltet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kriterier för STIB-auktorisation

Ansökningsblanketter för STIB-Auktorisation


Ställningsaktuellt

Samtliga nummer tillgängliga här: Ställningsaktuellt

Ställningaktuellt 2015-2019:


För ställningsentreprenaden

Verktyg för Systematiskt arbetsmiljöarbete

checklista arbetsplatsbesok  rapportering av tillbud2 utredning av tillbud

 

Egenkontroll - ställning

Egenkontroll - väderskydd

Fakta om ställningen 

Facts about the Scaffold (Fakta om ställning, english version)

Fakta om väderskyddet

Arbetsmijöverkets blankett

Provdragningsprotokoll

Dimensionering av ställning

Vindlastberäkning

Regler och standarder

Utbildningskrav för olika ställningstyper

Samlade arbetsmiljöföreskrifter för ställningsbyggare

SS-EN standarder SiS- abonnemang för medlemsföretagen

Standardavtal - tillägg till ABU 07*:

stallning19Ställning 19 (svenska)

Scaffolding 19 (english version of Ställning 19)

*Ställning 19 har ersatt ABSE 2002 för Ställningsentreprenader fr.o.m april 2019


För beställare och användare

hitta medlemChecklista anbudsförfrågan

Blankett för specifikation av anbudsförfrågan

Mottagning och kontroll

att bestalla stallningFöreskrifter om dokumentation vid mottagning av ställning-väderskydd

Checklista fortlöpande kontroll ställning-väderskydd

Dokumentation

Samlade underlag för beställare av ställningar och väderskyddstak


Forskning och utveckling

Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014

Rapporten Arbetsolycksfall & ByggnadsställningarUnder 2015 genomförde Lars-Erik Hallgren och Peo Axelsson på uppdrag av STIB en studie av rapporterade arbetsolyckor där byggnadsställningar angivits som yttre faktor.

Studien omfattade olyckor under perioden 2012 - 2014, förutom att de har studerat rapporter har även drabbade intervjuats. Syftet med studien har varit  att få en samlad bild av olyckorna för underlag till förebyggande åtgärder.

Studien har sammanställts i en rapport som via nedanstående länk kan laddas ned eller läsas här, rapporten kan även beställas i bokform genom STIBs kansli.

Ladda ner: Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014 (PDF)