Föreningsinformation

medlesmbroschyrSTIBs Integritetspolicy

Ökad kvaliltet och säkerhet med STIB-auktorisation

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap

Kriterier för STIB-auktorisation

Ansökningsblanketter för STIB-Auktorisation:

Blankett A: Tjänstemän
Blankett B: Ställningsbyggare
Blankett C: Företagsuppgifter uthyrare
Blankett D: Referensobjekt, referenslista
Blankett E: Ansökningsblankett STIB-auktorisation


Ställningsaktuellt

Ställningsaktuellt - direkt:

Ställningsaktuellt 2/2019

Ställningsaktuellt 1/2019

Ställningsaktuellt 2/2018

Ställningsaktuellt 1/2018

Ställningsaktuellt 2/2017

Ställningsaktuellt 1/2017

Ställningsaktuellt 2/2016

Ställningsaktuellt 1/2016

Ställningsaktuellt 2/2015

Ställningsaktuellt 1/2015

Välj det nummer av Ställningaktuellt du vill läsa (PDF):


För ställningsentreprenaden

Egenkontroll - ställning

Egenkontroll - väderskydd

Fakta om ställningen

Fakta om väderskyddet

Arbetsmijöverkets blankett

Provdragningsprotokoll

Systematiskt arbetsmiljöarbete

checklista arbetsplatsbesokChecklista arbetsplatsbesök

Rapportera olycka eller tillbud

Utredning av olycka resp tillbud

 

Regler och standarder

Utbildningskrav för olika ställningstyper

Säkra ställningar H456

Ställning 19 (tillägg till ABU)

stallning19Standardavtal - tillägg till ABU 07: Ställning 19 *

*Ställning 19 har ersatt ABSE 2002 för Ställningsentreprenader fr.o.m april 2019

Information från branschorganisationen Byggföretagen: Byggbranschens standardavtal.


För beställare och användare

hitta medlemChecklista anbudsförfrågan

Blankett för specifikation av anbudsförfrågan

Mottagning och kontroll

att bestalla stallningFöreskrifter om dokumentation vid mottagning av ställning-väderskydd

Checklista fortlöpande kontroll ställning-väderskydd

Dokumentation

Samlade underlag för överlämnande av ställningar och väderskyddstak


Forskning och utveckling

Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014

Rapporten Arbetsolycksfall & ByggnadsställningarUnder 2015 genomförde Lars-Erik Hallgren och Peo Axelsson på uppdrag av STIB en studie av rapporterade arbetsolyckor där byggnadsställningar angivits som yttre faktor.

Studien omfattade olyckor under perioden 2012 - 2014, förutom att de har studerat rapporter har även drabbade intervjuats. Syftet med studien har varit  att få en samlad bild av olyckorna för underlag till förebyggande åtgärder.

Studien har sammanställts i en rapport som via nedanstående länk kan laddas ned eller läsas här, rapporten kan även beställas i bokform genom STIBs kansli.

Ladda ner: Arbetsolycksfall - Byggnadsställningar 2012-2014 (PDF)