För beställare och användare av ställningar

Anbudsförfrågan - ställningsentreprenad

Checklista anbudsförfrågan

Blankett för specifikation av anbudsförfrågan

Standardavtal - tillägg till ABU 07: Ställning 19 *

*Ställning 19 har ersatt ABSE 2002 för Ställningsentreprenader fr.o.m april 2019

Information från Sveriges Byggindustrier: Om byggbranschens standardavtal.

Mottagning och kontroll av ställning och väderskydd

Föreskrifter om dokumentation vid mottagning av ställning-väderskydd

Checklista fortlöpande kontroll ställning-väderskydd

Samlade checklistor inkl dokumenation från ställningsentreprenör

Samlade underlag för överlämnande av ställningar och väderskyddstak

 

Att beställa ställning

Sök ställningsföretag