Dokument och checklistor för ställningentreprenaden

Rapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista arbetsplatsbesök

Rapportera olycka eller tillbud

Utredning av olycka resp tillbud

Överlämnande av ställning

Arbetsmijöverkets blankett

STIBs blanketter;

Egenkontroll - ställning

Egenkontroll - väderskydd

Fakta om ställningen

Fakta om väderskyddet