Dokument och checklistor för ställningentreprenaden

STIBs checklistor och underlag för ställningsentreprenaden

Egenkontroll - ställning

Egenkontroll - väderskydd

Fakta om ställningen

Fakta om väderskyddet

Arbetsmijöverkets blankett

Entreprenadavtal

Standardavtal - tillägg till ABU 07: Ställning 19 *

*Ställning 19 har ersatt ABSE 2002 för Ställningsentreprenader fr.o.m april 2019

Information från Sveriges Byggindustrier: Om byggbranschens standardavtal.

Överlämnande av ställning till beställare

Fakta om Ställning inkl Egenkontroll

Fakta om Väderskydd inkl Egenkontroll

*Blanketterna kan fyllas i, sparas på datorn samt öppnas/ändras vid behov.

Arbetsmijöverkets blankett

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista arbetsplatsbesök

Rapportera olycka eller tillbud

Utredning av olycka resp tillbud