STIB Medlemskap

Ställningsentreprenörerna STIB arbetar för att stärka ställningsföretagen, branschens status och attraktionskraft på arbetsmarknaden samt för att vidareutveckla kompetensen såväl inom branschen som hos våra beställare.

STIB verkar för att tillhandahålla sina medlemmar aktuell kunskap och information som behövs för att skapa en säker och funktionell arbetsplats för anställa och användare av ställningar.

Målet är att ständigt förbättra medlemsföretagens förutsättningar, säkerheten i arbetet med ställningar och kommunikationen med beställarna.

Medlemsförmåner för STIB-medlemmar

Medlemsföretag i STIB erbjuds såväl kompetenshöjande utbildningar som omvärldsbevakning gällande viktiga branschfrågor och myndighetskrav.

Som medlem i STIB har företaget också tillgång till både kunskap och och andra stöd såsom digital verktyg att använda i verksamheten och för systematiskt kvalitetsarbete.

Bli medlem i STIB

Läs mer:

medlesmbroschyr