STIB Medlemskap

Ställningsentreprenörerna STIB arbetar för att stärka ställningsföretagen, branschens status och attraktionskraft på arbetsmarknaden samt för att vidareutveckla kompetensen såväl inom branschen som hos våra beställare.

STIB har utvecklat flera branschanpassade utbildningspaket som bland annat uppfyller arbetsmijöverkets hårda krav.

STIB har även utvecklat en modern plattform för distansutbildning och driver i egen regi yrkesutbildning för företagslärlingar.

Målet är att ständigt förbättra medlemsföretagens förutsättningar, säkerheten i arbetet med ställningar och kommunikationen med beställarna.

Medlemsförmåner för STIB-medlemmar

Som medlemsföretag i STIB erbjuds såväl kompetenshöjande utbildningar som omvärldsbevakning gällande viktiga branschfrågor och myndighetskrav.

 • Branschaktuella nyheter bl a i tidningen Ställningsaktuellt
 • Kunskapsunderlag, checklistor och särskilt framtagen information
 • Tillgång till aktuella företagsutbildningar
 • Tillgång till arbetsledarutbildningar och tilläggsutbildningar för anställda
 • Tillgång till ett modernt distansutbildningspaket för företagslärlingar
 • SIS-standarder fritt tillgångliga för medlemsföretag

Standarder som är kostnadsfritt tillgängliga för medlemsföretag. Inloggning till SIS beställs genom STIBs kansli.

För dig som inte är medlem i STIB kan standarderna abonneras eller köpas genom Swedish Standards Institute.

 • SS-EN 338:2009 "Träkonstruktioner-Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser"
 • SS-EN 1004:2005 Temporära konstruktioner - Rullställningar - Material, dimensioner, dimensionerande laster och säkerhetskrav
 • SS-EN 12810-1:2004 Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 1: Produktkrav
 • SS-EN 12810-2:2004 Temporära konstruktioner - Prefabricerade fasadställningar - Del 2: Dimensioneringsmetoder
 • SS-EN 12811-1:2004 Temporära konstruktioner-Del 1: Ställningar - Krav och utförande
 • SS-EN 12811-4:2013 Temporära konstruktioner-Del 4: Skyddstak för ställningar - Krav och utformning
 • SS-EN 13374:2013 Temporära konstruktioner-Temporära skyddsräckessystem - Produktkrav och provningsmetoder
 • SS-EN 16508:2015 Temporära konstruktioner - Väderskydd - Krav och utförande

Bli medlem i STIB

Läs mer:

medlesmbroschyr