Sök medlemsskap i STIB

MER INFORMATION:

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap (broschyr)

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler

STIB´s stadgar

Kriterier för medlemsskap

Kommande styrelsesammanträdenKommande styrelsesammanträden

Ett företag i ställningsbranschen kan söka medlemskap i STIB genom att använda nedanstående formulär eller kontakta kansliet 0456-33 30 95.

Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsesammanträde, sammanträdesdatum hittar du i vår kalender.

För utförlig information om föreningen kan ni söka på denna hemsida eller kontakta Håkan Carlsson 072-329 48 02.

 

Medlemsansökan

Medlemsansökan
Du måste ange ett företagsnamn.
Oragnisationsnummer är obligatoriskt ock ska anges enligt formatet 123456-7890.
Du måste ange en giltig adress.
Du måste ange ett giltigt postnummer enligt formatet XXXXX eller XXX XX.
Du måste ange en ort.
Du måste ange ett giltigt telefonnummer enligt formatet 08-1234567
Du måste ange ett giltigt mobilnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress enligt formen namn@domän.se.
Du måste ange företagschef.
Du måste ange antalet anställda ställningsbyggare.
Du måste ange antal övrig personal.
Du måste ange lönesumma för föregående år.
Du måste ange antalet arbetade timmar för föregående år.
Du måste ange omsättning för föregående helår.