Sök medlemsskap i STIB

Ett företag i ställningsbranschen kan söka medlemskap i STIB genom att använda nedanstående formulär eller kontakta kansliet 0456-33 30 95.

MER INFORMATION:

Kunskap och utveckling med STIB-medlemsskap (broschyr)

Kriterier för medlemsskap

Kommande styrelsesammanträden

Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsesammanträde, Sammanträdesdatum hittar du i vår kalender.

Formulär för ansökan om STIB-medlemsskap

Medlemsansökan
Du måste ange ett företagsnamn.
Oragnisationsnummer är obligatoriskt ock ska anges enligt formatet 123456-7890.
Du måste ange en giltig adress.
Du måste ange ett giltigt postnummer enligt formatet XXXXX eller XXX XX.
Du måste ange en ort.
Du måste ange ett giltigt telefonnummer enligt formatet 08-1234567
Du måste ange ett giltigt mobilnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress enligt formen namn@domän.se.
Du måste ange företagschef.
Du måste ange antalet anställda ställningsbyggare.
Du måste ange antal övrig personal.
Du måste ange lönesumma för föregående år.
Du måste ange antalet arbetade timmar för föregående år.
Du måste ange omsättning för föregående helår.