STIB Internationellt

UEGInom bygg- och industriell sektor är gloabilsering en stark påvekande faktor för utveckling, marknad och ekonomi. Även om många svenska  ställningsföretag arbetar på en lokal marknad är den intrenationella påverkan stor på branschen och dess förutsättningar. Detta beror bland annat på att internationella standarder påverkar våra svenska standarder och regler.

STIB håller ställningarna även internationellt

Leverantörer av byggnadsställningar och ställningsprodukter arbetar mot ställningsföretag i mpnga olika länder och måste kunna tillgodose allas förutsättningar. Detta i sin tur påverkar även svenska ställningsföretag som använder samma produkter.

För branschorganisationer som STIB är det viktigt att både bevaka utvecklingen internationellt och att vara med och påverka. Allt för att hänga med i utveckling och skapa bästa möjliga förutsättningar och konkurrenskraft för medlemsföretagen.

UEG - Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe

Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) är den eurpeiska bransch- och intresseföreningen för ställningsföretag.

STIB representerar den svenska ställningsbranschen i UEG. Övriga medlemsländer är Storbirtannien, Nederländera, Polen, Tjeckoslovakien, Schweiz, Norge, Finland och Luxemborg.

UEG´s verksamhetsområde omfattar bland annat tekniska och företagsmässiga förutsättningar för ställningsbranschen samt att utevckla och utvärdera standarder och lagstiftning. Erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna är viktigt i detta arbete.

Läs mer: UEG´s hemsida