STIB Internationellt

UEGInom bygg- och industriell sektor är gloabilsering en stark påvekande faktor för utveckling, marknad och ekonomi. Även om många svenska  ställningsföretag arbetar på en lokal marknad är den intrenationella påverkan stor på branschen och dess förutsättningar. Detta beror bland annat på att internationella standarder påverkar våra svenska standarder och regler.

STIB håller ställningarna även internationellt

Leverantörer av byggnadsställningar och ställningsprodukter arbetar mot ställningsföretag i många olika länder och måste kunna tillgodose allas förutsättningar. Detta i sin tur påverkar även svenska ställningsföretag som använder samma produkter.

För branschorganisationer som STIB är det viktigt att både bevaka utvecklingen internationellt och att vara med och påverka. Genom att delta i utveckling skapar vi bästa möjliga förutsättningar och konkurrenskraft för våra medlemsföretagen.

UEG - Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe

Die Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) är den eurpeiska bransch- och intresseföreningen för ställningsföretag.

STIB representerar den svenska ställningsbranschen i UEG. Övriga medlemsländer är Storbirtannien, Nederländera, Polen, Tjeckoslovakien, Schweiz, Norge, Finland och Luxemborg.

UEG´s verksamhetsområde omfattar bland annat tekniska och företagsmässiga förutsättningar för ställningsbranschen samt att utveckla och utvärdera standarder och lagstiftning. Erfarenhetsutbytet mellan medlemsländerna är en viktig del i detta arbete.

Läs mer: UEG´s hemsida