STIBs valnämnd

Valnämnd utses av föreningsstämman och utgörs av två ledamöter och en suppleant.

Vid 2018 års stämma invaldes enligt följande:

Ledamöter:

Håkan Jansson
Gästriklands Byggnadsställningar AB

Daniel Asp
IBS Byggnadsställningar AB

Suppleant:

Kjell Sundlin
Libergs Sweden AB

Bli medlem i STIB

Sök ställningsföretag