STIBs valnämnd

Valnämnd utses av föreningsstämman och utgörs av två ledamöter och en suppleant.

Vid 2019 års stämma invaldes enligt följande:

Ledamöter:

Håkan Jansson
Gästriklands Byggnadsställningar AB

Daniel Asp
IBS Byggnadsställningar AB

Suppleant:

Fredric Weinö
AB Bröderna Falk Byggnadsställningar Eftr.

Bli medlem i STIB

Sök ställningsföretag