Registrering av vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare

Lärlingsutbildningen till yrket ställningsbyggare ska genomföras i enlighet med yrkesutbildningsavtalet. De rutiner som gäller för övriga lärlingar med utfärdande av utbildningsbok (e-bok), genomförande av utbildningen och utfärdande av yrkesbevis ska tillämpas.

Som en konsekvens av Arbetsmiljöverkets krav när det gäller utbildningssituationen i samband med arbete med ställningar har Sveriges Byggindustrier och Byggnads genom överenskommelse Ö 15/2014 öppnat för möjligheten att inleda utbildningen enligt speciella rutiner. I samband med denna överenskommelse har även utbildningstiden och lönetabell ändrats.

De speciella rutiner som kan tillämpas är följande:

  1. Utbildningsinsatsen kan och bör inledas redan innan det är aktuellt med ett erbjudande om lärlingsutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet, (Under provanställningsperioden maximalt 6 månader).
  2. En handledare som har yrkesbevis eller kompetensbevis ska utses i samband med anställningens påbörjande.
  3. I samband med anställningens påbörjande ska en särskild information genomföras med den anställde.
  4. Under de första sex månaderna och så snart det är praktiskt möjligt ska lärlingen genomgå allmän utbildning enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4).

Genom att använda nedanstående registreringsblankett anmäler företaget önskemål om att inleda utbildning enligt dessa speciella rutiner till STIB som etablerar företag och aktuella personer i BYNs register. BYN regionalt i den region där utbildningen ska genomföras utfärdar därefter en utbildningsbok (e-bok).

Innan arbetstagaren är formellt anställd som lärling (tillsvidareanställd) behöver inte distansutbildning registreras. Det ska dock anges i registret på vilket sätt den fackteoretiska utbildningen ska genomföras.

När registreringen är ifylld och skickad händer två saker, samtidigt som den skickas vidare till BYN:

  1. Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform) skickar automatiskt ut ett mejl till företaget med: Lönestegstrappa, ansökan om undantag väderskydd och särskild information.
  2. Lärlingen blir automatiskt anmäld till Ställningsakademins Introduktion, och får inloggningsuppgifter skickade till sig. Ställningsakademin (www.stallningsakademin.se) är STIBs digitala utbildningsplattform. Introduktion tar max ett par timmar att göra och innehåller grundkunskaper som är mycket bra att ha med sig, innan man börjar jobba med ställningar.

Den här kursen görs lämpligen på arbetsplatsen, redan första dagen. Då kan du hjälpa den anställda om den behöver och du kan vara säker på att kursen blir genomförd.

Här är en film om hur den anställda loggar in på Ställningsakademin.

Om företaget önskar kan övergången till en formell lärlingsutbildning ske tidigare än efter sex månader.

STIB är av BYN godkänd utbildningsgivare och genomförd lärlingsutbildning genom STIB medför utfärdande av BYN yrkesbevis.

OBS: Innan du skickar in registreringen måste lärlingen godkänna denna registrering enligt GDPR (dataskydsslagen). Information om STIBs och BYNs hantering av uppgifter hittar du här.

Klicka här för att registrera lärlingar