STIB Utbildning

Den som leder eller utför arbete med ställningar ska ha lämplig utbildning för detta, enligt AFS 2013:4. Samtliga STIBs utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och leder efter godkända kurser till utbildningsbevis.

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

STIBs utbildningsverksamhet erbjuder komplett lärlingsutbildning för ställningsbyggare samt fristående kurser för ställningsbyggare, arbetsledare, företagsledare, beställare samt för komvuxelever och övriga yrkesarbetare som behöver komplettera sin behörighet för att kunna delta i arbete med ställningar.

Utbildning som leder till yrkesbevis för ställningsbyggare

Lärlingsutbildning - Företagslärling STIB är av BYN godkänd utbildningsgivare av lärlingsutbildning som leder till yrkesbevis som ställningsbyggare. Den teoretiska delen av lärlingsutbildningen genomförs på distans via STIBs lärplattform: Ställningsakademin.

OBS! All yrkesutbildning mot yrkesbevis, administreras som en lärlingsutbildning via Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN, där eleven registreras, teorikurserna på Ställningsakademin beställs samt yrkesbevis utfärdas efter avklarad utbildning. Detta gäller alltså oavsett om den som utbildas är helt ny i branschen eller redan har arbetat en längre tid som ställningsbyggare.

Enskilda behörighetsutbildningar för arbete med ställning

Allmän utbildning om ställningar  Steg 1 genomförs på distans via Ställningsakademin. Steg 2 är en praktisk delkurs som är obligatoriskt för de kursdeltagare som inte arbetar som ställningsbyggare eller ställningsbyggarlärling. Övriga behörigheter som ingår: Särskild information om hantverkarställningar och Särskild information om rullställningar. STIB utbildningsbevis Allmän utbildning om ställningar utfärdas efter avklarad utbildning.

Särskild utbildning om ställningar Steg 1 genomförs på distans via Ställningsakademin. Steg 2 är en lärarledd internatutbildning obligatorisk för alla kursdeltagare, oavsett tidigare erfarenhet,. STIB utbildningsbevis Särskild utbildning om ställningar utfärdas efter avklarad utbildning.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Efter godkänd behörighetkurs utfärdas ett personligt STIB utbildningsbevis.

Utbildning för arbetsledare, projektledare, företagledare och beställare

Projektledarutbildning (för medlemsföretag)

Företagsledarkurser (för medlemsföretag)

Beställning, mottagning, kontroll av ställningar (för bl.a. beställare och användare av ställningar)

Viktigt om kursanmälan!

Kurser för registrerade lärlingar inom ställningsbyggnad beställs genom BYN INFO & KURSANMÄLAN LÄRLINGAR
Alla andra beställer sina kurser genom STIBs kansli. Information och blanketter: ANMÄLAN ÖVRIGA STIB-KURSER

 

 

Kompetensregistrator 2020