STIB Utbildning

Den som leder eller utför arbete med ställningar ska ha lämplig utbildning för detta, enligt AFS 2013:4. Samtliga utbildningar uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och leder efter godkända kurser till utbildningsbevis

STIBs utbildningsverksamhet erbjuder komplett lärlingsutbildning för ställningsbyggare samt fristående kurser för ställningsbyggare, arbetsledare, företagsledare, beställare samt för komvuxelever och övriga yrkesarbetare som behöver komplettera sin behörighet för att kunna delta i arbete med ställningar.

Yrkesutbildning för ställningsbyggare

Lärlingsutbildning - Företagslärling STIB är av BYN godkänd utbildningsgivare av lärlingsutbildning som leder till yrkesbevis som ställningsbyggare. Den teoretiska delen av lärlingsutbildningen genomförs på distans via STIBs lärplattform: Ställningsakademin.

Behörighetskurser för arbete med ställning

Allmän utbildning om ställningar  Den teoretiska delen av kursen motsvarar Yrkesdel 1 i lärlingsutbildningen och uppfyller därmed även följande krav på behörigheter: Särskild information om hantverkarställningar och Särskild information om rullställningar. 

Särskild utbildning om ställningar Den teoretiska delen av kursen motsvarar Yrkesdel 2 i lälringsutbildningen. Den praktiska lärarledda delen motsvarar Yrkesdel 3 i lärlingsutbildningen.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Efter godkänd behörighetkurs utfärdas ett personligt STIB utbildningsbevis.

Utbildning för arbetsledare, företagledare och beställare

Arbetsledarutbildning (för medlemsföretag)

Företagsledarkurser (för medlemsföretag)

Beställning, mottagning, kontroll av ställningar (för beställare och användare av ställningar)

Viktigt om kursanmälan!

Kurser för registrerade lärlingar inom ställningsbyggnad anmäls via BYN KURSANMÄLAN LÄRLINGAR
Alla andra beställer sina kurser genom STIBs kansli. Information och blanketter: ANMÄLAN ÖVRIGA STIB-KURSER