Arbetsledarkurs

MER INFORMATION:

Målbeskrivning - Arbetsledarkurs

Schema för lärarledd del

Kommande kurstillfällen

 • Vecka 14 2019

  Arbetsledarkurs

  Norsborg

 • Vecka 19 2019

  Arbetsledarkurs

  Mölndal

 • Vecka 44 2019

  Arbetsledarkurs

  Norsborg

 • Vecka 47 2019

  Arbetsledarkurs

  Mölndal

Kursen vänder sig till medlemsföretagens arbetsledare och projektledare samt lämpar sig även för ställningsbyggare med arbetsuppgifter som ledande montör.

Kursen är en internetbaserad distansutbildning som genomförs via Ställningsakademin som är STIB´s utbildningsplattform. Det ingår också en lärarledd del av arbetsledarutbildningen under tre dagar.

Distansstudierna genomförs på egen hand via Ställningsakademin som innehåller de utbildnings- och instuderingsunderlag som behövs.

Kursinnehåll

Arbetsledarkursen omfattar följande ämnen och kunskaper:

 • Standardavtal och entreprenadformer
 • Ritningsläsning
 • Regler för ställningar och väderskydd
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsberedning
 • Spir- och vindlastberäkningar
 • Kalkylering

Kostnad

Kursavgiften är 7 600 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår kurslitteratur samt vid den lärarledda delen, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe. 

Anmälan till kurs

Anmälan till kursen görs genom nedanstående formulär.

Anmälan som är bindande ska vara kansliet tillhanda senast 4 veckor innan kursstart.

GDPR - Dataskyddförordningen om personuppgiftshantering

Viktig information till dig som arbetsgivare, utbildningsansvarig eller lärare:

Om du anmäler anställda eller elever till våra utbildningar registrera vi deras personuppgifter i syfte att administrera utbildningen och hantera utbildningsbevis. För att kunna göra detta krävs att det finns ett godkännande från kursdeltagaren.

 • Du måste informera den person du anmäler om vilka personuppgifter som registreras samt vad syftet med registrerngen är och hur länge den pågår (om vederbörande inte själv begär att bli raderad ur registret)
 • Du skall också ge personen information om var hen vänder sig för att få reda på vilka uppgifter som är registrerade och om önskemål finns radera uppgifterna.

Läs mer: Hantering av personuppgifter