Tilläggsutbildning om väderskydd

Tilläggsutbildning om väderskydd uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning för behörighet att arbeta med väderskydd.

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd.

Den som genomgått STIBs tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller STIBs utbildningsbevis.

Förkunskapskrav

Särskild utbildning om ställningar. Utbildningsbevis ska kunna uppvisas vid kurstillfället

Kursinnehåll

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Regler för väderskydd
 • Principer för uppförande
 • Väderskyddstyper
 • Kombinationer väderskydd och ställning
 • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
 • Arbetsmiljö – Säkerhet

Kursens längd: 32 timmar.

Kursavgift

6 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som är anställd i medlemsföretag,

8 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som ej är anställd i något av STIB´s medlemsföretag.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe.

Anmälan

Anmälan sker via  nedanstående formulär eller genom att kontakta kansliet på 0456-33 30 95.

Anmälan görs senast 4 veckor före kursstart.

Anmälan är bindande.

OBS! Innan du skickar in anmälan måste eleven godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

Kursdatum

 • Vecka 44 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Mölndal

 • Vecka 46 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sollentuna

 • Vecka 49 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Norsborg

Anmälningsformulär

Kursdatum

 • Vecka 44 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Mölndal

 • Vecka 46 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sollentuna

 • Vecka 49 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Norsborg