Tilläggsutbildning om väderskydd

Tilläggsutbildning om väderskydd uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning för behörighet att arbeta med väderskydd.

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd.

Den som genomgått STIBs tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller STIBs utbildningsbevis.

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

Förkunskapskrav

Särskild utbildning om ställningar. Utbildningsbevis ska kunna uppvisas vid kurstillfället

Kursinnehåll

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Regler för väderskydd
 • Principer för uppförande
 • Väderskyddstyper
 • Kombinationer väderskydd och ställning
 • Säkra lyft och lyftanordningar
 • Arbetsmiljö – Säkerhet

Kursens längd: 32 timmar.

Kursavgift

6 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som är anställd i medlemsföretag,

8 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som ej är anställd i något av STIB´s medlemsföretag.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe.

Anmälningsformulär

Kursdatum

 • Vecka 37 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå

 • Vecka 44 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Göteborg

 • Vecka 45 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Upplands Väsby

 • Vecka 46 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sibbhult

 • Vecka 03 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Göteborg

 • Vecka 04 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sibbhult

 • Vecka 08 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå

 • Vecka 11 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Upplands Väsby

 • Vecka 17 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå

Kursdatum

 • Vecka 37 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå

 • Vecka 44 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Göteborg

 • Vecka 45 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Upplands Väsby

 • Vecka 46 2021

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sibbhult

 • Vecka 03 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Göteborg

 • Vecka 04 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sibbhult

 • Vecka 08 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå

 • Vecka 11 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Upplands Väsby

 • Vecka 17 2022

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Skellefteå