Särskild utbildning om ställningar

Utbildningsbevis Yrkesdel 2 och 3

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på  Särskild utbildning om ställningar.

Särskild utbildning om ställningar lämpar sig för alla yrken och yrkesroller som behöver behörighet för att kunna vara med och bygga olika typer av ställningar, oavsett typ och höjd, eller samordan och leda ställningsmontage.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet enligt  Allmän utbildning om ställningar.

id06

STIB är ackrediterad och godkänd att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

Behörighet efter avslutad utbildning

Godkänt resultat i kursen ger dig rätten att bygga eller leda ställningsbygge som är högre än nio meter och/eller avviker från en generell monteringsinstruktion.

Utbildningens innehåll

Särskild utbildning om ställningar består av två delar. 

Steg1 Delkurs som genomförs som självstudier via STIBs utbildningsplattform Ställningsakademin.

Steg 2 Den andra delen i utbildningen genomförs vid handledda utbildningstillfällen som kan bokas på olika orter. Se kalender: KURSDATUM

För medverkan i steg 2 krävs först ett godkänt resultat från steg 1.

Ämnesområden som avhandlas i Särskild utbildning om ställningar är:

 • Ställningstyper
 • Yrkesräkning
 • Vindlaster och lastberäkningar
 • Materiallära
 • Förankring
 • Ritningsläsning
 • Ställningsföreskrifter
 • Materialhantering och underhåll
 • Planering och kostnader
 • Arbetsmiljö – Säkerhet
 • Belastningsergonomi

Kursavgifter

Prisuppgifter med reservation för prisändringar och ev felskrivningar:

Medlemsföretag inom STIB

Övriga kursdeltagare

Distansutbildning, steg 1

Lärarledd praktsik del, steg 2*

Kurslitteratur

STIB Utbildningsbevis

Distansutbildning, steg 1

Lärarledd praktsik del, steg 2*

Kurslitteratur

STIB Utbildningsbevis

7 950 kr/deltagare exkl. moms 10 995 kr/deltagare exkl. moms


*I kursavgiften ingår även kostnader handledare, kurslokal, fm kaffe, lunch och em. kaffe. Resor, kost och logi ingår ej. Vid frågor kontakta oss: STIBs kansli

Anmälningsformulär

OBS! Allmän utbildning om ställningar riktar sig INTE till lärlingar inom ställningsbyggnad. Behörigheten ingår i yrkesutbildningens obligatoriska kurser. Läs mer: KURSANMÄLAN - LÄRLINGSUTBILDNING

Kursdatum

 • Vecka 20 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 35 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar) FULLBOKAD

  Göteborg

 • Vecka 36 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 43 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 46 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 48 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 49 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 02 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 04 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 06 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 08 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 14 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 15 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 16 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 20 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 33 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 35 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 37 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 39 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 45 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 47 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 49 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 51 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 04 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 06 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 07 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 10 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 15 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 17 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 20 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Uplands Väsby

Kursdatum

 • Vecka 20 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 35 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar) FULLBOKAD

  Göteborg

 • Vecka 36 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 43 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 46 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 48 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 49 2022

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 02 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 04 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 06 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 08 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 14 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 15 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 16 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 20 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 33 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 35 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 37 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 39 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 45 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 47 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 49 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 51 2023

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 04 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 06 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Upplands Väsby

 • Vecka 07 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 10 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Göteborg

 • Vecka 15 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sibbhult

 • Vecka 17 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Skellefteå

 • Vecka 20 2024

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Uplands Väsby