Särskild utbildning om ställningar

Utbildningsbevis Yrkesdel 2 och 3

Denna utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på  Särskild utbildning om ställningar.

Särskild utbildning om ställningar lämpar sig för alla yrken och yrkesroller som behöver behörighet för att kunna vara med och bygga ställning eller samordan och leda ställningsmontage.

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet enligt  Allmän utbildning om ställningar.

Behörigheter efter avslutad utbildning

Godkänt resultat i kursen ger dig rätten att bygga eller leda ställningsbygge som är högre än nio meter och/eller avviker från en generell monteringsinstruktion.

Utbildningens innehåll

Särskild utbildning om ställningar består av tvp delar:

1. Särskild utbildning om ställningar - självstudier

Denna delkurs genomförs som självstudier via STIBs utbildningsplattform Ställningsakademin.

2. Särskild utbildning om ställningar - handledd delkurs

Den andra delen i utbildningen Särskild utbildning om ställningar genomförs vid handledda utbildningstillfällen som kan bokas på olika orter. Se kalender: KURSDATUM

För medverkan i den handledda delkursen i Särskild utbildning om ställningar krävs godkänt resultat från den första delen av kursen.

Ämnesområden som avhandlas i Särskild utbildning om ställningar är:

 • Ställningstyper
 • Yrkesräkning
 • Vindlaster och lastberäkningar
 • Materiallära
 • Förankring
 • Ritningsläsning
 • Ställningsföreskrifter
 • Materialhantering och underhåll
 • Planering kostnader
 • Arbetsmiljö – Säkerhet
 • Belastningsergonomi

Kursavgifter

Prisuppgifter med reservation för prisändringar och ev felskrivningar:

Ställningsbyggare/ medlemsföretag

Övriga yrken, KomVux m fl

Distansutbildning + lärarledd del Distansutbildning + lärarledd del
7 600 kr/deltagare exkl. moms 10 995 kr/deltagare exkl. moms


I kursavgiften ingår kurslitteratur vid den lärarledda delen, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe. Resor, kost och logi ingår ej. Vid frågor kontakta oss: STIBs kansli

Anmälningsformulär

OBS! Du kan INTE anmäla till lärlingskurserna Yrkesdel 2 eller 3  här. Använd istället följande länk till BYN: KURSANMÄLAN - LÄRLINGSUTBILDNING

Kursdatum

 • Vecka 43 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Mölndal

 • Vecka 45 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sollentuna

 • Vecka 47 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Norsborg

 • Vecka 04 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Mölndal

 • Vecka 05 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Luleå

 • Vecka 08 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Norsborg

 • Vecka 09 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Kristianstad

 • Vecka 14 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Jönköping

Anmälningsformulär

OBS! Anmälan till Yrkesdelarna 1, 2 eller 3 i lärlingsutbildningen ska INTE göras här!
Använd istället denna länk:  KURSANMÄLAN - LÄRLINGSUTBILDNING

Kursdatum

 • Vecka 43 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Mölndal

 • Vecka 45 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Sollentuna

 • Vecka 47 2019

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Norsborg

 • Vecka 04 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Mölndal

 • Vecka 05 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Luleå

 • Vecka 08 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Norsborg

 • Vecka 09 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Kristianstad

 • Vecka 14 2020

  Y3 (Särskild utbildning om ställningar)

  Jönköping