Anmälan till fristående kurser (ej lärlingsutbildning)

Nedanstående formulär avser beställning av fristående kurser och utbildningar (ej lärlingsutbildningen):

Beställa kurser som saknar anmälningsformulär Kontakta STIB.

OBS!  Anmälan av lärling till någon av de obligatoriska lärlingskurserna görs till BYN via  denna länk: KURSANMÄLAN - LÄRLINGSUTBILDNING

Villkor för beställning av kurser

  • Anmälan är bindande.
  • De personer som anmäls till kursen måste godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här: STIBs Integritetspolicy
  • Korrekta e-postadresser krävs för att skapa fungerande inloggning till Ställningsakademin.