Yrkeskurser - Ställningsbyggad

MER INFORMATION:

Behörighetskrav - Arbete med ställning och väderskydd

Översikt - Behörighetskrav för arbete med ställningar

STIB anordnar kurser i ställningsbyggnad och väderskydd för både elever under utbildning och yrkesverksamma.

STIBs ställningsbyggnadskurser vänder sig till:

  • lärlingar ställningsbyggnad
  • elever och lärlingar inom andra yrkesprogram, vuxenutbildning, KomVux etc
  • yrkesarbetare inom ställninsgbyggnad
  • yrkesarbetare inom andra yrkesgrupper
  • arbetsledare inom ställningsbyggnad 
  • beställare, platschefer, arbetsmijösamordnare m fl som planerar och samordnar arbeten som berör ställningar och säkerhet.

Samtliga utbildningar som anordnas av STIB följer Arbetsmiljöverkets krav för arbeten med ställningar och väderskydd.

Yrkesdel 1, 2 och 3 - Arbetsmiljöverkets krav

STIB har tagit fram särskilda utbildningpaket för ställning och väderskydd som följer kraven och är anpassade efter förutsättningar för olika arbeten, yrken och utbildningssteg.

Arbetsmiljöverket kravutbildningar ingår i STIB´s kurspaket:

 Arbetsmiljöverkets utbildningskrav

Ingår i STIB utbildningar

 Särskild information om hantverkarställningar  Yrkesdel 1
 Särskild information om rullställningar  Yrkesdel 1
 Allmän utbildning om ställningar  Yrkesdel 1
 Särskild utbildning om ställningar  Yrkesdel 2 och 3
 Tilläggsutbildning om väderskydd  Tilläggsutbildning om väderskydd

Utbildningsbevis - Yrkesbevis

De separata yrkeskurserna leder var för sig till utbildningsbevis utfärdat av STIB. Utbildningarna leder dock inte till yrkesbevis som ställningsbyggare.

  • Yrkesdel 1, 2 och 3 ingår i lärlingsutbildningen men för att kunna få yrkesbevis krävs att också övriga teoretsisk aoch parktiska moment genoförst och blivit godkända. 
  • Yrkesdel 1 ingår som första steg i yrkesutbidningen för ställningsbyggare. Detta för att lärlingen måste ha grundläggande kunskaper om ställningar och säkerhet för at kunna vara med och bygga ställning.