Tilläggsutbildning om väderskydd

Tilläggsutbildning om väderskydd uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning för behörighet att arbeta med väderskydd.

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd.

Förkunskapskrav

Särskild utbildning om ställningar. Utbildningsbevis ska kunna uppvisas vid kurstillfället

Den som genomgått STIBs tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller STIBs utbildningsbevis.

Kursens längd: 32 timmar.

Kursinnehåll

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Regler för väderskydd
 • Principer för uppförande
 • Väderskyddstyper
 • Kombinationer väderskydd och ställning
 • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
 • Arbetsmiljö – Säkerhet

Kursavgift

6 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som är anställd i medlemsföretag,

8 000 kr/deltagare exkl. moms för kursdeltagare som ej är anställd i något av STIB´s medlemsföretag.

I kursavgiften ingår kurslitteratur, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe.

Anmälan

Anmälan sker via  nedanstående formulär eller genom att kontakta kansliet på 0456-33 30 95.

Anmälan görs senast 4 veckor före kursstart.

Anmälan är bindande.

OBS! Innan du skickar in anmälan måste eleven godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

Kommande utbildningstillfällen

 • Vecka 06 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Luleå

 • Vecka 11 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Mölndal

 • Vecka 12 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Norsborg

 • Vecka 15 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Jönköping

 • Vecka 19 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Kristianstad

 • Vecka 44 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Mölndal

 • Vecka 46 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Sollentuna

 • Vecka 49 2019

  Tilläggsutbildning om väderskydd

  Norsborg