Yrkesdel 1 - Allmän utbildning om ställningar

Allmän utbildning om ställningar

Efter godkänd utbildning - Yrkesdel 1 - erhålls STIBs utbildningsbevis som ger dig behörighet enligt Arbestmijöverkets krav: Allmän utbildning om ställningar

Utbildningsbevis Yrkesdel 1

Yrkesdel 1 är särskilt framtagen för att ge lärlingar en introduktion till yrket och kunskap om säkerheten i arbetet och är en obligatorisk del i yrkesutbildningen för ställningsbyggare.

 • Ställningsbyggarlärlig måste genomföra yrkesdel 1 senast sex månader från arbetets start.
 • Om kursen läses på fritiden får lärlingen tillgodräkna sig 30 timmar i sin utbildningsbok

Yrkesdel 1 uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på Allmän utbildning om ställningar .

Eftersom kursen ger behörighet enligt arbetsmiljöverkets krav för ställningar, bl a Allmän utbuldning om ställningar, är den lämplig för andra yrkesgrupper där denna kunskap och behörighet är nödvändig.

Målgrupper för utbildningen

Kursen riktar sig till lärlingar och yrkesverksamma inom ställningsbyggare och är den första kursen i lärlingsutbildningen.

Kursen erbjuds även övriga yrkesarbetare och andra, som inte har ställningsyrket som sin huvudsysselsättning, byggelever inom andra yrken, t ex vid KomVux samt andra som behöver behörighet enligt arbetsmiljöverket krav. För denna målgrupper tillkommer praktiska lärarledda kursmoment.

Kunskap och behörigheter efter genomförd utbildning

Kursen ger grundläggande kunskaper i ställningsbyggnad och säkra lyft, för utökad behörighet för högre eller mer komplicerade ställningar kan den byggas på med Yrkesdel 2 & 3 (motsvarande  Arbetsmiljöverkets krav på Särskild utbildning om ställningar).

Kursen ger också behörighet att vara med och bygga eller leda ställningsbygge, som helt följer generell monteringsinstruktion och som uppgår till maximalt nio meters höjd (fyra bomlagshöjder) .

Godkänt resultat i kursen ger dig behörighet i enlighet med:

 • AFS 2013:4  Allmän utbildning om ställningar
 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap - som lastkopplare och signalman

Kursupplägg och innehåll

Utbildningskravet omfattar såväl teoretisk kunskap som handledda studier och praktiska moment.

Den teoretiska delen av utbildning kser genom självstudier via Ställningsakademin, STIBs utbildningsplattform

Praktisk utbildningsdel:

 • Företagslärlingar och andra som har ställningsbyggnad som sin huvudsysselsättning genomför de praktiska utbildningsmomenten inom ramen för sin anställning.
 • För kursdeltagare som inte har ställningsbyggnad som sin huvudsysselsättning eller yrkesinriktning, t ex KomVux-elever, tillkommer en praktiskt utbildningsdel.

Denna praktiska delen omfattar 6 timmar och genomförs som gruppbokningar på olika orter. Bokning av handledda studier med praktiska moment sker i samråd i samband med anmälan av grupp.

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen är:

 • Ställningstyper
 • Ställningskunskap
 • Ställningsföreskrifter
 • Säkra lyft
 • Monteringsinstruktioner
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Maskiner och verktyg
 • Förankring och provdragning

Utbildningsbevis - Allmän utbildning om ställningar

Vid godkänt resultat utfärdas STIBs utbildningsbevis.
Kursen är dessutom ett krav för att kunna få yrkesbevis som ställningsbyggare.

Kursavgifter - Yrkesdel 1

I kursavgiften ingår inloggningsuppgifter till Yrkesdel 1 (allmän utbildning om ställningar) på Ställningsakademin (STIBs utbildningsplattform)

Ställningsbyggare/ställninglärlingar

Övriga yrken, KomVux etc

Endast teoretisk utbildningdel + utbildningsbevis Teoretisk och handledd praktisk utbildning + utbildningsbevis
850 kr/deltagare exkl. moms 3 750 kr/deltagare exkl. moms*

* Minsta antal för gruppbokning är fem deltagare. Resor, kost och logi ingår inte. Vid fler än fem deltagare pris enligt offert, förfrågan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälan - Yrkesdel 1


Läs detta innan du fyller i och skickar anmälan:

Anmälan är bindande.

Elever resp lärlingar och andra personer som anmäls till kursen måste godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

Korrekta e-postadresser krävs för att skapa fungerande inloggning till Ställningsakademin. Kontrollera:

 • Att epostadressen är aktuell och rättstavad
 • Att det finns en individuell och giltig e-postadress för varje person
 • Att e-postadresser är kursdeltagarnas egna

Anmälning av lärling görs här och skickas till BYN:   Övriga anmälningar görs här och skickas till STIBs kansli:

Vid frågor kontakta oss: STIBs kansli